Σχετικά με δημοσίευμα του logiastarata.gr μετά από ερώτηση στη βουλή του ανεξάρτητου βουλευτή κ.Νίκου Νικολόπουλου για κύκλωμα με συμμετοχή συμβολαιογράφων που είχαν στήσει οργάνωση με γάμους «μαϊμού» και εμπλοκή υπαλλήλων της Περιφέρειεας, το γραφείο τύπου της Περιφέρειας Αττικής μας έστειλε διευκριστική ανακοίνωση όπου σημειώνει τα εξής:

Kύριε Διευθυντά,
Με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση στην ιστοσελίδα σας, που αναφέρεται σε «ύποπτες
συναλλαγές» κυκλώματος παράνομων νομιμοποιήσεων με υπαλλήλους της
Περιφέρειας Αττικής (http://www.logiastarata.gr/2018/01/blog-post_284.html
), ενημερώνουμε ότι οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής δεν έχουν καμία
ανάμειξη στο ζήτημα αυτό.
Είναι προφανές ότι υπάρχει σύγχυση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής (βΆ βαθμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (πρώην Κρατικής
Περιφέρειας), δύο εντελώς διακριτών και ξεχωριστών θεσμών (σημειώνεται εδώ
ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ασκεί έλεγχο νομιμότητας στην
Περιφέρεια Αττικής). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, η Περιφέρεια Αττικής ως ΟΤΑ ΒΆ βαθμού δεν έχει την αρμοδιότητα
εξέτασης αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top