Συνεδριάζει, στις 28 Δεκεμβρίου, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να διερευνήσει το ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, κατά τη διάρκεια διαγωνισμών δημοπράτησης δημόσιων έργων στον νομό Πέλλας.

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού έχει ξεκινήσει τη σχετική έρευνα από το 2011, κατόπιν ανώνυμης καταγγελίας για πιθανή νόθευση του διαγωνισμού «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Ανάπλαση Χ.Α.Δ.Α. Νομού Πέλλας».

Σύμφωνα με τη σχετική Εισήγηση, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις συμμετείχαν σε συμφωνία ή/και εναρμονισμένη πρακτική, με στόχο τη χειραγώγηση του επίμαχου διαγωνισμού – με τον εκ των προτέρων καθορισμό αναδόχου, την υποβολή προσφορών κάλυψης ή την καταστολή υποβολής προσφορών. Η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων μερών.

toxrima.gr
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top