Ο έλεγχος είχε ανατεθεί μετά από διαγωνισμό σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία και η ΑΕΠΙ προέβαλε συστηματικά προφάσεις περί προσωπικών δεδομένων για να μην τον δεχτεί
Εισβολή των φορολογικών αρχών μετά από εισαγγελική παραγγελία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2016 το μεσημέρι στα γραφεία της ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας).
Οι φορολογικές αρχές προχώρησαν σε κατάσχεση σκληρών δίσκων υπολογιστών που ανευρέθηκαν αλλά και βιβλίων της εταιρίας, τα οποία ήδη τέθηκαν υπό επεξεργασία από τις φορολογικές αρχές.
Η εισβολή πραγματοποιήθηκε μετά τη συστηματική άρνηση της εταιρίας να δεχτεί ελέγχους από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Και όλα αυτά ενώ αρκούσε κάποιος να δει στον ισολογισμό του 2014 ότι με βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή, τα κεφάλαια της εταιρίας ήταν αρνητικά κατά τουλάχιστον 12 εκ ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος είχε ανατεθεί μετά από διαγωνισμό σε μεγάλη ελεγκτική εταιρία και η ΑΕΠΙ προέβαλε συστηματικά προφάσεις περί προσωπικών δεδομένων προκειμένου να μην δεχτεί τον έλεγχο.
Τώρα μετά την εισβολή των φορολογικών αρχών τα στοιχεία που συλλέχθηκαν θα παραδοθούν στην ελεγκτική εταιρία προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο για τους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, ο υπουργός είναι υποχρεωμένος να ζητήσει έλεγχο με βάση το άρθρο 54 του Νόμου 2121/1993 που προβλέπει την υποχρέωση «να ελέγχει το Υπουργείο Πολιτισμού την τήρηση των διατάξεων του Νόμου και του κανονισμού κατά τη λειτουργία του Οργανισμού, ο όποιος έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση των οργάνων του Υπουργείου τα βιβλία του και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση του ελέγχου αυτού.
Ωστόσο, η ΑΕΠΙ κρυπτόμενη πίσω από τη νομική της μορφή ως ΑΕ αρνιόταν τον έλεγχο και εν όψει της αλλαγής του νόμου αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας στην Κύπρο απόφαση που αναίρεσε στη συνέχεια.
Ωστόσο στην Κύπρο από τις 6 Μαΐου έχει ιδρυθεί η ΑΕΠΙ limited και εμφανίζονται ως διευθυντές στελέχη της ΑΕΠΙ και η Romanos Secretarial Ltd. ως γραμματέας.
Η Romanos έχει ιδρυθεί στην Κύπρο το 2013, με διευθυντικά μέλη και πάλι στελέχη της ΑΕΠΙ ενώ και οι δύο εταιρίες έχουν έδρα την Κύπρο.
Επίσης, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι συστεγάζονται άλλες δύο εταιρίες στις οποίες μετέχουν στελέχη της ΑΕΠΙ και λειτουργούν για λογαριασμό της ΑΕΠΙ την OPUS ΜΕΠΕ και την ΕΔΙΣ ΑΕ.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top