∆εν είναι µόνο η πίστη στα «πιστεύω» του Γιάνη Βαρουφάκη που πρέπει να έχουν τα µέλη του κόµµατός του. Το «ΜέΡΑ25» εξέδωσε και «Κώδικα Συντροφικής Συµπεριφοράς», όπως ονοµάστηκε, τον οποίο πρέπει να ακολουθούν κατά γράµµα όσοι ενταχθούν στον νέο πολιτικό φορέα του πρώην υπουργού Οικονοµικών.
Μεταξύ άλλων, σύµφωνα µε τον «κώδικα», τα µέλη υποχρεούνται να προστατεύουν τις εµπιστευτικές συζητήσεις που γίνονται εντός του «ΜέΡΑ25» και να µην τις µεταφέρουν στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ΜΜΕ, αλλά και να προστατεύουν και να συντηρούν σε ασφαλές χώρο (φυσικό ή ψηφιακό) το αδηµοσίευτο αρχείο του κινήµατος (οπτικοακουστικό υλικό, σκληροί δίσκοι, αφίσες, βιβλία, άλλο υλικό).

parapolitika.gr
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top