Του Κωνσταντίνου Λουκόπουλου

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα εξ αιτίας κάποιων αδικαιολόγητων κατά την γνώμη μου κινητοποιήσεων μικρού τμήματος του πολιτικού προσωπικού όσοι συμπολίτες μας δεν γνώριζαν για το Νοσηλευτικό Ίδρυμα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ.) έμαθαν για αυτό. Πήραν όμως άραγε την σωστή εικόνα με όλα αυτά που δικαίως ή αδίκως έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες;

Το Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ είναι ένα από τα πιο ιστορικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα των Αθηνών που συγκροτήθηκε την 26η Ιανουαρίου 1942 στην περιοχή «κατσικάδικα», στα στρατιωτικά παραπήγματα, όπου βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις του Β΄ Στρατιωτικού Νοσοκομείου παραχωρηθέντων στο ΜΤΣ. Επρόκειτο για έναν σχεδιασμό του Γενικού Επιτελείου Στρατού του 1938 για ένα Νοσοκομείο όπου θα νοσηλεύονταν οι απόστρατοι και τα μέλη των οικογενειών όλων των στρατιωτικών με εμπνευστή και θιασώτη της ιδέας αυτής τον Επίατρο Ιωάννη Κυριακό. Ο Επίατρος Κυριάκος μαζί με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που μόλις είχε επιστρέψει από το μέτωπο και προκειμένου να σώσουν όσους περισσότερους από τους εξαθλιωμένους συμπολεμιστές τους και τις ορφανικές οικογένειες ηρώων με προσωπική εργασία στο παλιό κτίριο του ορφανοτροφείου «Νear East Relief» εγκατέστησαν το αρχικό νοσοκομείο που στην πορεία του χρόνου έγινε ένα από τα περικαλλή νοσηλευτικά Ιδρύματα της Αθήνας.

Συμπληρούμενο με νέες πτέρυγες το 1956 και το 1981 αύξησε την δυνατότητα νοσηλείας σε 405 κλίνες, ήκμασε και γιγαντώθηκε επιστημονικά και εξακολουθεί μέχρι σήμερα στις δύσκολες μέρες της κρίσης να αντιστέκεται και να υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όχι μόνο τους δικαιούμενους νοσηλεία με βάση τον Ιδρυτικό του Νόμο αλλά και με θέρμη τις ανάγκες του ΕΣΥ μέσω του ΕΚΑΒ. Ο αρχικός Αναγκαστικός Νόμος 1137/1946 στο άρθρο 2 καθορίζει σαφώς το σκοπό της σύστασης του ιδρύματος και τους δικαιούμενους νοσηλείας στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Στους δικαιούμενους νοσηλείας προστέθηκαν αργότερα με ΒΔ και οι μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ).

Επειδή υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι δίνουν την δική τους ερμηνεία για την μορφή και το καθεστώς λειτουργίας του, επισημαίνεται ότι, από την ίδρυση του, το Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ αποτελούσε ΝΠΔΔ υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Στρατιωτικών μέσω του ΓΕΣ/ΔΟΙ. Σε έγγραφα που αντάλλασσε το Υπουργείο Στρατιωτικών με το Αρχηγείο Στρατού περί πληρωμής και του καθεστώτος του πολιτικού προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. αναφέρεται σαφώς πως το ΝΙΜΤΣ προβλέπεται υπό της διατάξεως μάχης με τον αριθμό 417 και αποτελεί κατά συνέπειαν μονάδα του Στρατού». Με τον Ν. 2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35/15 Φεβ 1995) στο άρθρο 25 § β(4) προβλέπεται σαφέστατα ότι το ΝΙΜΤΣ εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στο ίδιο άρθρο §5 ακόμη πιο σαφώς καθορίζεται από τον νομοθέτη ότι: «Οι Υπηρεσίες, που λειτουργούν για εξυπηρέτηση των Οργανισμών και ΝΠΔΔ και συγκροτούνται από στρατιωτικό προσωπικό, αποτελούν αυτοτελείς Στρατιωτικές Υπηρεσίες και λογίζονται ως οργανικές Μονάδες των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων των Κλάδων.» Μετά από πολύμηνη εργασία των εργαζομένων στο Ίδρυμα και μετά από συνεργασία των αρμόδιων φορέων έχει καταρτιστεί σχέδιο ΠΔ για τον Οργανισμό του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία επεξεργασίας του από τους αρμόδιους φορείς.

Σήμερα αναντίρρητα για την εύρυθμη λειτουργία του καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες από την Διεύθυνση του Νοσοκομείου και από το σύνολο του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Διοικητικού Υποστηρικτικού Προσωπικού όταν απέναντι στα 838 άτομα που προβλέπονται υπηρετούν μόνο 570 και επιπροσθέτως 84 στελέχη του ΣΞ και της ΕΛΑΣ Οι κυριότερες ελλείψεις σε προσωπικό παρατηρούνται στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, στο προσωπικό των τεχνικών υπηρεσιών και στο προσωπικό της επιστασίας. Εξαιτίας του προβλήματος της μεγάλης έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού παραμένουν και σήμερα νοσηλευτικές πτέρυγες κλειστές από το 2012 . Στα σημερινά παράδοξα της λειτουργίας του νοσοκομείου είναι ότι ενώ γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά σε ιατρούς με προσλήψεις με τον τίτλο του επικουρικού δε συμβαίνει το ίδιο και με τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς ή τους τεχνίτες που ελλείπουν.

Η πολυνομία που δυστυχώς αφορά στην λειτουργία του Ελληνικού Κράτους με ότι αυτό αρνητικά συνεπάγεται ισχύει και με το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Πολλοί οι ισχύοντες Νόμοι και υπερπληθώρα ΒΔ, ΠΔ, ΚΥΑ και ΥΑ με πολλαπλές και πολύπλοκες τροποποιήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις αναιρούν η μία την άλλη δημιουργούν «συγκρούσεις» που επιλύονται μόνο με νομικές γνωμοδοτήσεις. Αδήριτη λοιπόν η ανάγκη της κωδικοποίησης της σχετικής περί το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. Νομοθεσίας.

Το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. είναι οικονομικά ανεξάρτητο, αυτοδιαχειριζόμενο και στηρίζεται κύρια στις εισφορές των μερισματούχων που είναι πάγια έσοδα και δεν επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούμενο. Οι εισφορές των δικαιούχων κάθε έτος ανέρχονται στα 5.500.000 έως 7.000.000 ευρώ. Η απόδοση μέρους των χρεών των ασφαλιστικών φορέων εξαρτάται από την χρηματοδότηση τους. Το συνολικό χρέος αυτών προς το Ίδρυμα ανέρχεται σήμερα σε 65.00.000 ευρώ.


Η προοπτική του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. για την απρόσκοπτη και επιστημονικά άρτια λειτουργία του είναι ευοίωνη εφόσον η αποπληρωμή των χρεών των Ασφαλιστικών Ταμείων είναι συστηματική και η αποκατάσταση σχετικής ισορροπίας στις ελλείψεις προσωπικού με πρόσληψη νέου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις, πραγματοποιηθεί.

Η παλαιότερη αίγλη του Νοσοκομείου σταδιακά αποκαθίσταται χάρη στις εργώδεις προσπάθειες της Διευθύνσεως και όλου του Προσωπικού του αλλά και την σημαντική αρωγή του ΓΕΣ.

Είναι σημαντική η προσφορά του στην Δημόσια Υγεία καθόσον το 2016 και 2017 νοσηλεύθηκαν 16.000 ασθενείς εκ των οποίων 30% δικαιούχοι ενώ στα Εξωτερικά Ιατρεία εξετάσθηκαν 70.000 εκ των οποίων 60% δικαιούχοι.

Το όραμα όσων βρίσκονται στις επάλξεις της εύρυθμης λειτουργίας του σήμερα είναι στο ιωβηλαίο της εκατοντάχρονης προσφοράς του να εκπέμπει την ίδια επιστημονική και αλτρουϊστική αίγλη που ονειρεύτηκαν οι Ιδρυτές του και όλοι αυτοί, που το στηρίζουν σε όλη τους τη ζωή με τις εισφορές τους.

Ένα όραμα πραγματοποιήσιμο με δεδομένο την εξασφάλιση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού νέων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων που θα τον φιλοξενήσουν και ανθρώπους με υψηλό επιστημονικό κύρος και περίσσεια ανθρωπιάς.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top