Αισιοδοξία για την αύξηση του ΑΕΠ το 2017 εκφράζει το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ενώ για το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού εκτιμά ότι διαμορφώνεται σε αντίστοιχα με τα περσινά επίπεδα, γεγονός που καθιστά εφικτό το στόχο για 1,75% του ΑΕΠ το 2017.

Στην έκθεση του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο διαπιστώνει επίσης ότι οι δείκτες οικονομικού κλίματος και καταναλωτικής εμπιστοσύνης εμφανίζουν σταθερή βελτίωση, η μεταποίηση εμφανίζει θετικά σημάδια, ενώ σημαντική κάμψη παρουσιάζει ο κατασκευαστικός κλάδος. Η ανεργία, σύμφωνα με την έκθεση, παρουσιάζει σταθερή μείωση για έκτο συνεχή μήνα και διαμορφώνεται στο 21,2%.

Πάντως αν και είναι αισιόδοξο για την ανάπτυξη της οικονομίας το 2017 το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο εκφράζει ερωτήματα για την επίτευξη του ετήσιου στόχου 1,8%. Επισημαίνει εξάλλου ότι η αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% το δεύτερο τρίμηνο του έτους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εξαγωγών ( 9,5%) και της δημόσιας κατανάλωσης ( 3,3%). Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, ερωτηματικά προκαλούνται και από την υστέρηση των εισπράξεων στο φόρο εισοδήματος ως προς τον στόχο που έχει τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής.

Στην έκθεση επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

- Ο ρυθμός αύξησης των άμεσων ξένων επενδύσεων φαίνεται από τα μέσα του 2016 να σταθεροποιείται σε υψηλότερα επίπεδα.

- Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου είναι ελαφρώς αυξημένες τον Ιούλιο του 2017 σε σχέση με τον Ιούνιο, αλλά σημαντικά μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

- Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκομεία διατηρούν τα πρωτεία όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, αφού αυτές ξεπερνούν το 72% του συνόλου των οφειλών της γενικής κυβέρνησης.

- Η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων διαμορφώνεται στο 5,5%. Κυμαίνεται δηλαδή στα χαμηλά επίπεδα της περιόδου της κρίσης. Παραμένει ωστόσο πολύ υψηλότερα από τα αντίστοιχα των χωρών της Ευρωζώνης που εξήλθαν των προγραμμάτων στήριξης.
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top