Η βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος για δεύτερο συνεχή μήνα συνδέεται με τις θετικές εξελίξεις των δύο τελευταίων μηνών όπως ήταν η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του 3ΠΟΠ και η έξοδος της χώρας στις αγορές κεφαλαίου, αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της "Επτά Ημέρες Οικονομία".

Όπως σημειώνει, ζητούμενο από εδώ και στο εξής είναι η διάρκεια, η ομαλή συνέχεια, η συνέπεια και η περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 3ΠΟΠ.

Αναλυτικά: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (στοιχεία ΙΟΒΕ) παρουσίασε σημαντική βελτίωση τον Ιούλιο 2017. Ανήλθε στις 98,2 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 94,0 ΜΔ τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η συγκεκριμένη τιμή αποτελεί υψηλό 29 μηνών και η αντίστοιχη μηνιαία μεταβολή, ήτοι 4,2 ΜΔ, ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο 2015 (19/8/2015: έναρξη 3ου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (3ΠΟΠ)). Σε ότι αφορά τους επί μέρους δείκτες εμπιστοσύνης που συνθέτουν τον δείκτη οικονομικού κλίματος, οι μηνιαίες μεταβολές είχαν ως εξής: στις κατασκευές καταγράφηκε η υψηλότερη ενίσχυση (+15,9 ΜΔ) και ακολούθησαν οι υπηρεσίες (+8,4 ΜΔ), οι καταναλωτές (+7,3 ΜΔ), η βιομηχανία (+4,6 ΜΔ) και το λιανικό εμπόριο (+2,1 ΜΔ). Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι δείκτες εμπιστοσύνης στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών ανήλθαν σε υψηλό 32 μηνών ενώ αυτοί των καταναλωτών και των κατασκευών διαμορφώθηκαν σε υψηλό 19 και 14 μηνών αντίστοιχα.

Δύναται να υποστηριχτεί ότι η βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος για δεύτερο συνεχή μήνα συνδέεται με τις θετικές εξελίξεις των δύο τελευταίων μηνών όπως ήταν η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του 3ΠΟΠ και η έξοδος της χώρας στις αγορές κεφαλαίου. Εντούτοις τα προαναφερθέντα αποτελέσματα δεν θα πρέπει να δημιουργήσουν κλίμα εφησυχασμού. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και πέρυσι με την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του 3ΠΟΠ (Μάιος 2016) είχε καταγραφεί βελτίωση των προσδοκιών η οποία ωστόσο αποδείχτηκε βραχύβια λόγω των καθυστερήσεων για την ολοκλήρωση της επόμενης αξιολόγησης. Ως γνωστόν, η προαναφερθείσα εξέλιξη είχε κόστος για την οικονομία υπό τη μορφή συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο 2016 (-1,1 QoQ% και -1,0 YoY%).

Ζητούμενο από εδώ και στο εξής είναι η διάρκεια, η ομαλή συνέχεια, η συνέπεια και η περαιτέρω ενίσχυση της αξιοπιστίας στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 3ΠΟΠ. Τα θετικά στοιχεία του 1ου τριμήνου 2017 (αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 0,4 QoQ% και 0,4 YoY%), τα έως τώρα δημοσιευμένα μη αρνητικά στοιχεία του 2ου τριμήνου 2017 (δείκτες υψηλής συχνότητας) και οι προαναφερθείσες θετικές εξελίξεις των δύο τελευταίων μηνών αποτελούν μια καλή βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας στο άμεσο μέλλον.

Συνεχίστηκε έστω και οριακά η βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών στον τομέα της μεταποίησης (δείκτης PMI) στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2017 Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών της HIS Markit για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα παρέμεινε αμετάβλητος στις 50,5 μονάδες δείκτη (ΜΔ) τον Ιούλιο 2017. Ο εν λόγω μήνας ήταν ο δεύτερος στη σειρά με την τιμή του δείκτη PMI να είναι υψηλότερη του επιπέδου μηδενικής μεταβολής των 50 ΜΔ. Συνεπώς ο τομέας της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία παρουσίασε έστω και οριακά βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών στο διάστημα Ιουνίου – Ιουλίου 2017.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της HIS Markit, η προαναφερθείσα βελτίωση ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης της παραγωγής και της απασχόλησης.Η πρώτη μεταβλητή παρουσίασε θετική μεταβολή για 2ο συνεχή μήνα με τον εν λόγω ρυθμό να είναι ο εντονότερος που έχει καταγραφεί από τον Δεκέμβριο 2015 (ωστόσο σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να παραμένει μικρός). Η δεύτερη μεταβλητή κινήθηκε ανοδικά για 3ο συνεχή μήνα με τον αντίστοιχο ρυθμό να παρουσιάζει επιβράδυνση σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2017. Αξίζει σημειωθεί ότι η αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της μεταποίησης για 3ο συνεχή μήνα αποτελεί μια θετική ένδειξη για περαιτέρω μείωση του ποσοστού ανεργίας στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το προαναφερθέν μέγεθος διαμορφώθηκε στο 21,7% τον Απρίλιο 2017.

Σε ότι αφορά τους τρεις υπόλοιπους υποδείκτες που μαζί με τους δύο προαναφερθέντες συνθέτουν τον δείκτη PMI, η συνεισφορά τους ήταν αρνητική. Πιο αναλυτικά, τα αποθέματα προμηθειών υποχώρησαν, οι νέες παραγγελίες παρέμειναν αμετάβλητες (με μείωση της ζήτησης από το εξωτερικό) και ο χρόνος παράδοσης προμηθειών αυξήθηκε έστω και με τον ασθενέστερο ρυθμό τους τελευταίους 9 μήνες. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι τα επίπεδα αισιοδοξίας των επιχειρήσεων αναφορικά με την μελλοντική αύξηση της παραγωγής τους ήταν τα υψηλότερα από τον Απρίλιο 2014. Αυτό το αποτέλεσμα είναι συμβατό με το υψηλό 32 μηνών που κατέγραψε ο δείκτης εμπιστοσύνης στη βιομηχανία τον Ιούλιο 2017.

Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο παρουσίασε ετήσια ενίσχυση 0,8% τον Μάιο 2017 από 2,0% τον Απρίλιο 2017. Σε όρους μηνιαίας μεταβολής κατέγραψε πτώση -1,8% έπειτα από αύξηση 1,5% τον προηγούμενο μήνα Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή ένας δείκτης που μετρά την αξία των πραγματοποιηθέντων πωλήσεων σε σταθερές τιμές, κατέγραψε θετική ετήσια μεταβολή της τάξης του 0,8% τον Μάιο 2017 από 2,0% τον προηγούμενο μήνα. Σε όρους μηνιαίας μεταβολής σημειώθηκε συρρίκνωση -1,8% έπειτα από ενίσχυση 1,5% τον Απρίλιο 2017. Τέλος, σε όρους κινητού μέσου 3 και 12 μηνών η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο ήταν 0,6% και 1,8% αντίστοιχα.

Η παρατηρηθείσα επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πραγματικών πωλήσεων στον κλάδο του λιανικού εμπορίου τον Μάιο 2017 προήλθε κυρίως από τις κατηγορίες των καυσίμων & λιπαντικών αυτοκινήτων και της διατροφής. Για παράδειγμα, η ετήσια μεταβολή του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο εκτός διατροφής και καυσίμων ενισχύθηκε στο 4,1% από 2,6% τον Απρίλιο 2017. Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις (σε σταθερές τιμές) στις επί μέρους κατηγορίες καταστημάτων κινήθηκαν ως ακολούθως:

μεγάλα καταστήματα τροφίμων (2,9% από 2,4% τον Απρίλιο 2017), πολυκαταστήματα (6,6% από -0,8%), καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (-6,2% από -1,0%), τρόφιμα, ποτά και καπνός (-4,3% από -0,9%), φαρμακευτικά και καλλυντικά (-0,8% από 3,4%), ένδυση και υπόδηση (5,0% από -0,7%), έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακός εξοπλισμός (2,2% από 2,1%) και βιβλία, χαρτικά και λοιπά είδη (9,4% από 10,0%).

Τέλος, η μηνιαία πτώση του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο κατά -1,8% τον Μάιο 2017 από αύξηση 1,5% τον Απρίλιο 2017 προήλθε από τις παρακάτω μεταβολές: μεγάλα καταστήματα τροφίμων (-2,2% από 3,4% τον Απρίλιο 2017), πολυκαταστήματα (1,8% από 0,5%), καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (-3,7% από 1,7%), τρόφιμα, ποτά και καπνός (-4,4% από 6,2%), φαρμακευτικά και καλλυντικά (-0,8% από 0,3%), ένδυση και υπόδηση (0,7% από - 0,6%), έπιπλα, ηλεκτρικά είδη και οικιακός εξοπλισμός (0,2% από 0,2%) και βιβλία, χαρτικά και λοιπά είδη (0,1% από 1,7%).

Το σύνολο των καταθέσεων (και ρέπος) των κατοίκων εσωτερικού παρουσίασε μηνιαία αύξηση €866,7 εκατ. τον Ιούνιο 2017. Το αντίστοιχο μέγεθος στο πεδίο της χρηματοδότησης ήταν αρνητικό (μηνιαία πτώση) -€1.787,3 εκατ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), το σύνολο των καταθέσεων και ρέπος των κατοίκων εσωτερικού (εκτός ΝΧΙ) στα εγχώρια ΝΧΙ εκτός της ΤτΕ ανήλθαν στα €130,8 δις τον Ιούνιο 2017 παρουσιάζοντας μηνιαία αύξηση – για δεύτερο συνεχή μήνα - της τάξης των €866,7 εκατ.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top