Οι ανάγκες χρηματοδότησης, ρευστότητας και επενδύσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, συζητήθηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, με συμμετοχή εκπροσώπων των τραπεζών, οι οποίοι παρουσίασαν τις λύσεις που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

Βασικό στοιχείο που προέκυψε από τη συζήτηση, ήταν ότι οι μεγάλες διαφορές στα επιτόκια με την ευρωζώνη (5.3% στην Ελλάδα σε σχέση με 1.83% στην ευρωζώνη) και η παράταση των εκκρεμοτήτων σχετικά με τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, παραμένουν σημαντικό αγκάθι για την εξυγίανση επιχειρήσεων και τραπεζών και δυσχεραίνουν την τραπεζική χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης θέτει ζητήματα επιβίωσης για τις εξωστρεφείς και υγιείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες που δεν έχουν τις αντοχές των μεγάλων επιχειρήσεων. Στη συνάντηση επισημάνθηκε ακόμη, ότι πολλές υγιείς επιχειρήσεις στη χώρα μας αντιμετωπίζουν επιτόκια δυσανάλογα σε σχέση με επιχειρήσεις σε διαδικασία διακανονισμών των υποχρεώσεών τους, ενώ ταυτόχρονα, για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, η αναντιστοιχία επιτοκίων τις πλήττει σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό τους, που έχει πρόσβαση σε πολύ πιο φτηνή χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΕΒ, οι εκπρόσωποι των τραπεζών ανέφεραν στην εκδήλωση τα εξής:

Η Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου, παρουσίασε τα διαφορετικά εργαλεία ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα, μέσα από ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα σε συνεργασία με τα μεγαλύτερα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Fixed Income Products, λύσεις value chain finance, αλλά και άλλα εξειδικευμένα εργαλεία και προγράμματα.

Ο Ανδρέας Χασάπης της Eurobank, είπε πως «οι πρόσφατες συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για χρηματοδοτήσεις και εγγυήσεις συνολικού ύψους 500 εκ. ευρώ, εντάσσονται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Eurobank για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, και κατ' επέκταση, της προσπάθειας για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την επιστροφή στη κανονικότητα για τις επιχειρήσεις συνολικά».

Ο Αθανάσιος Ψύλλος της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασε ως εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, τον νέο αναπτυξιακό νόμο (Ν.4399/2016), τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, το νέο μοντέλο αναπτυξιακής τραπεζικής, το πλαίσιο στήριξης εξαγωγικών επιχειρήσεων, τη συμβολαιακή τραπεζική, και νέες πλατφόρμες παροχής πληροφόρησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Ο Τηλέμαχος Γεωργάκης της Alpha Bank, τόνισε πως «βασική προϋπόθεση παραμένει η εκπόνηση βιώσιμων και ρεαλιστικών επιχειρηματικών σχεδίων που να στοχεύουν σε ανάπτυξη, καινοτομία και εξωστρέφεια» και πως «οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μπορούν να χρηματοδοτηθούν, τόσο μέσω κλασικών εργαλείων χρηματοδότησης (κεφάλαια κίνησης, δάνεια, προϊόντα leasing και factoring, προϊόντα συμβολαιακής επιχειρηματικότητας), όσο και μέσω προϊόντων που δημιουργούνται από κοινού από τις τράπεζες και διεθνείς φορείς (π.χ. EIB, EIF, EBRD, κ.ά.)».

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top