-28,6 εκατομμυρια επίβατες διακινήθηκαν το Επταμήνο του 2016 στα Αεροδρομια, αυξηση 8,6%,σε σχέση με το 2015.

-Αύξηση 4,7%,στο σύνολο των Πτήσεων το Επταμήνο του 2016.

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ,για την κίνηση των αεροδρομίων το επτάμηνο του 2016 προκύπτουν τά εξής.

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια αυξήθηκε κατά 4,7% και ανήλθε στίς 257.278(από τις οποίες 111.211 εσωτερικού-αυξηση 3,8%- και πτήσεις εξωτερικού 146.067-αύξηση 5,3%),σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015,πού είχαν πραγματοποιηθεί 245.815 χιλιάδες πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το Επτάμηνο του 2016, έφθασε τα 28.620.068 εκατομμύρια άτομα,παρουσιάζοντας αύξηση 8,6%,σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015,πού είχαν διακινηθεί 26.361.099 επιβάτες.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ(ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ.)- ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ(ΕΣΩΤ-ΕΞΩΤ)

-7ΜΗΝΟ 2015- 245.815 (χιλιάδες) 26.361.099(εκατομμυρια)

-7ΜΗΝΟ 2016- 257.278 (χιλιάδες) 28.620.068(εκατομμυρια)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ- + 4,7% +8,6%.

-Αύξηση 9,3%,στη συνολική επιβατική κίνηση(εσωτερικού-εξωτερικού)τον Ιούλιο του 2016.

Από τά στατιστικά στοιχεία για τον Ιούλιο του΄2016 ,προκύπτουν τά εξής.

-Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 8.479.942 εκατομμύρια επιβάτες(αύξηση 7,9% επιβατών εσωτερικού και αύξηση 9,7% επιβατών εξωτερικού)Συνολική αύξηση στο 9,3%.

Στα αεροδρόμια Αθηνών,Ηρακλείου,Ροδου,Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας,καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Ιούλιο του 2016.


Ενδεικτικά τά αναγραφόμενα αεροδρόμια,σύμφωνα και με στοιχέια της ΥΠΑ,παρουσίασαν την μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον μήνα Ιούλιο ως εξης.

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.

-ΑΘΗΝΑ - 2.368.903(εκατομμύρια επιβάτες)

-ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 1.288.906(εκατομμυρια επιβατες)

-ΡΟΔΟΣ - 974.965(χιλιάδες επιβάτες)

-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 698.036(χιλιάδες επιβάτες)

-ΚΕΡΚΥΡΑ- 598.183(χιλιάδες επιβατες).+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top