“Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ δεν μπορεί να αποτελούν εκκρεμότητα σε ένα σύγχρονο κράτος Δικαίου”

Οι υφιστάμενες ενώσεις πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. να μετατραπούν σε Ν.Π.Δ.Δ. (με βάση τη αντίστοιχη ρύθμιση που αφορά την Ένωση Χημικών Ελλάδος), με επιμελητηριακό χαρακτήρα, προκειμένου να επιλύσουν στην πράξη όλα τα προβλήματα επαγγελματικού χαρακτήρα.

Την πρόταση αυτή κάνει η Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ η οποία τονίζει πως «τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που έχουν προκύψει ως προς την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τ.Ε.Ι. δεν μπορεί να αποτελούν εκκρεμότητα σε ένα σύγχρονο κράτος Δικαίου και η όλη διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί».

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ΤΕΙ προτείνει επίσης:


Α. Την ισότιμη συμμετοχή των Ενώσεων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. σε επιτροπές σχετικές με τα επιστημονικά, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους πτυχιούχους Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. Οι συσταθείσες επιτροπές θα πρέπει σύντομα να ολοκληρώσουν το έργο τους.

Β. Με ευθύνη των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων πτυχίων Τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι. ως προς τα νέα Τμήματα που θα προκύψουν από τη μετεξέλιξή τους.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top