Του Στέλιου Φενέκου*

Η “κοινωνία αξιών”, από την πρώτη στιγμή δημιουργίας της, χωρίς παλινδρομήσεις, προσδιόρισε την πολιτική της ταυτότητα στο χώρο του «Κοινωνικού Φιλελευθερισμού» και υποστηρίζει πάντα την θέση αυτή με συγκεκριμένες πολιτικές και προτάσεις.
Η "κοινωνία αξιών" αυτό-προσδιορίζεται και έχει χαράξει τον δικό της ιδεολογικό δρόμο με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις, διαδικασίες και πρακτικές, που την διαφοροποιούν εν πολλοίς από την πλειονότητα των κομμάτων στη πολιτική ζωή του τόπου.

Η πρώτη μεγάλη διαφορά είναι ότι όλες οι θέσεις μας είναι συνεκτικές και συνεπείς με την ιδεολογία μας στο βάθος του χρόνου.
Για να επιτευχθεί όμως αυτό, αξιοποιούμε δύο διαδικασίες που κανένα άλλο κόμμα δεν χρησιμοποιεί (γιατί δεν είναι ευρέως γνωστές), για να διαπιστώνει την συνέχεια, την συνέπεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των θέσεων του.
Οι διαδικασίες αυτές είναι οι παρακάτω:

“COHERENCΕ CHECK" & "REACH BACK”

Οι διαδικασίες “Coherence Check” & “Reach Back” ξεκίνησαν και έχουν μεγάλη εφαρμογή στην στρατιωτική στρατηγική και σήμερα έχουν υιοθετηθεί από μεγάλους ιδιωτικούς και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις, για την διαμόρφωση και τον έλεγχο της πολιτικής τους και των στρατηγικών επιλογών τους.

Ο έλεγχος συνοχής, “Coherence Check”, αναφέρεται στην συνεκτικότητα και στην συνέπεια που πρέπει να υπάρχει στις διακηρύξεις πολιτικής ενός οργανισμού-κόμματος, και στις ενέργειες που γίνονται για την υλοποίηση τους και την στρατηγική σχεδίαση, καθώς και την ύπαρξη των απαιτούμενων μέσων και την συνέργεια μεταξύ τους, σε βάθος χρόνου.

Η δεύτερη διαδικασία είναι αυτή του “Reach Back” και σκοπό έχει να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των λόγων και των έργων στο βάθος του χρόνου, εξετάζοντάς τα αποτελέσματα από το τέλος προς τα πίσω-προς την αρχή. Αναφέρεται κυρίως στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των επί μέρους ενεργειών, όσον αφορά την χρήση των πόρων (υλικών και άϋλων), συγκρίνοντας τους επιδιωκόμενους, με τους τελικά επιτευχθέντες στόχους.

Ότι δηλαδή γίνεται σωστή και αποδοτική χρήση των μέσων, για να επιτευχθούν οι σκοποί που ετέθησαν.

Τις διαδικασίες αυτές εφαρμόζουμε συνεχώς στην “κοινωνία αξιών”, προκειμένου να ελέγχουμε την σταθερότητα της πολιτικής μας, την συνεκτικότητα των πολιτικών μας θέσεων, την συνέπεια με ότι έχουμε διακηρύξει σε διάφορες περιόδους, και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων μας.

Σήμερα πέραν της αναδημοσίευσης των διαδικασιών αυτών, ξεκινάμε την αναδημοσίευση μιας σειράς 10 άρθρων (που ακολουθούν), για να δείξουμε με απλά λόγια την ιδεολογία της, τι καινούριο κομίζει, και σε τι διαφοροποιείται στη πράξη από τα περισσότερα παραδοσιακά κόμματα.

*Ο Στέλιος Φενέκος είναι πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών 
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top