Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας για τις 19 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη ήταν 8,7% τον Δεκέμβριο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 και μειωμένο σε σχέση με το 9,7% του Δεκεμβρίου του 2016, παραμένοντας το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Ιανουάριο του 2009, ανακοίνωσε σήμερα η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat (ec.europa.eu/eurostat).

Παράλληλα στην "Ευρωπαϊκή Ένωση των 28", το ποσοστό ανεργίας ήταν 7,3% το Δεκέμβριο του 2017, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 και μειωμένο σε σχέση με το 8,2% του Δεκεμβρίου του 2016. Το ποσοστό αυτό παραμένει, επίσης, το χαμηλότερο από τον Οκτώβριο του 2008.

Η Eurostat εκτιμά ότι 17.961 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην "Ευρωπαϊκή Ένωση των 28", εκ των οποίων τα 14.137 εκατομμύρια στις 19 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, ήταν άνεργοι τον Δεκέμβριο του 2017.

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 165.000 στην "Ευρωπαϊκή Ένωση των 28" και κατά 134.000 στις 19 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη.


Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχία (2,3%), όπως και σε Μάλτα και Γερμανία (3,6%).


Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (20,7% τον Οκτώβριο του 2017) και την Ισπανία (16,4%).


Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Φινλανδία, όπου παρέμεινε σταθερό.


Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα (από 23,3% σε 20,7% μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και Οκτωβρίου 2017), την Κροατία (από 12,5% σε 10,0%), την Πορτογαλία (από 10,2% σε 7,8%) και την Ισπανία (από 18,5% σε 16,4%).


Τον Δεκέμβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 4,1%, σταθερό σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2017 και μειωμένο σε σχέση με το 4,7% του Δεκεμβρίου του 2016.


Πατήστε πάνω στον πίνακα για μεγέθυνση

Ποσοστά ανεργίας στους νέους


Τον Δεκέμβριο του 2017, 3.654 εκατομμύρια νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην "Ευρωπαϊκή Ένωση των 28", εκ των οποίων τα 2.574 εκατομμύρια στις 19 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη


Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016, η ανεργία των νέων μειώθηκε κατά 411.000 στην "Ευρωπαϊκή Ένωση των 28" και κατά 301.000 στις 19 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη.


Το Δεκέμβριο του 2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων ήταν 16,1% στην "Ευρωπαϊκή Ένωση των 28" και 17,9% στις 19 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, έναντι 18,0% και 20,3% αντίστοιχα τον Δεκέμβριο του 2016.


Το Δεκέμβριο του 2017, τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Τσεχία (4,9%) και τη Γερμανία (6,6%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ελλάδα (40,8% τον Οκτώβριο του 2017), την Ισπανία (36,8%) και την Ιταλία (32,2%).

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top