Πέρασε το τεστ νομιμότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το Ελληνικό. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τάχθηκε υπέρ της συνταγματικότητας του εν λόγω σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, κρίνοντας ακόμη και τις παρεκκλίσεις από τις πάγιες πολεοδομικές διατάξεις στους όρους δόμησης, δικαιολογημένες για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Έτσι, οι σύμβουλοι Επικρατείας θεωρούν νόμιμη και επιτρεπτή την κατασκευή υψηλών κτιρίων με το σκεπτικό ότι θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων λόγων της αύξησης του ελεύθερου χώρου και πρασίνου, ενώ θα διασφαλίσουν την προστασία των αρχαιοτήτων και των μνημείων.


Στις συνολικά 111 σελίδες της γνωμοδότησής τους οι σύμβουλοι Επικρατείας εξηγούν τους λόγους του δημοσίου συμφέροντος που επικαλούνται τονίζοντας ότι «συνίσταται στη δημιουργία μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, στην κατασκευή και συντήρηση μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής στην Αττική και στην ίδρυση μητροπολιτικού πόλου ανάπτυξης στην περιοχή, με πολλαπλούς ειδικότερους στόχους που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση της οξείας οικονομική κρίσης, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη μείωση του δημοσίου χρέους, την ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική μητρόπολη, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, σε σημαντικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας κ.ά.».

Κατά συνέπεια συνεχίζουν οι δικαστές, «μπορεί να επιτρέπεται η κατασκευή πολύ υψηλών κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης ή άλλων υψηλών κτιρίων πρωτότυπης αστικής ανάπτυξης ή και ειδικού κτιρίου εντός του μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής».Επίσης, νόμιμες είναι και οι προβλεπόμενες «ήπιες επεμβάσεις στην ακτή, η αναβάθμιση της παραλίας και η δυνατότητα κατασκευής ενυδρείου, σε συνδυασμό άλλωστε και με την ευρύτερη ανάπλαση του Φαληρικού όρμου που έχει εγκριθεί».

Αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους και την πολιτιστική κληρονομία (αρχαία- άρθρο 7 ΠΔ) οι οποίοι είναι επισκέψιμοι, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι « η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, προηγούνται της ενάρξεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου και ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρόνου με γνώμονα την έγκαιρη υλοποίηση του έργου».

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top