Παραδείγματα-σκάνδαλο με «κούρεμα» προστίμων για εκπρόθεσμη καταβολή των ετών από το 2006 έως και το 2013

Το μάτι στους φοροφυγάδες κλείνει το υπουργείο Οικονομικών! Προχωρά σε μείωση του συνολικού ύψους των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής φόρων για τα έτη από το 2006 μέχρι και το 2013 με τη διάταξη «σκάνδαλο» του άρθρου 49 του ν. 4509/2017.

Πρόκειται για ρύθμιση που προβλέπει τον επανυπολογισμό των φοροπροστίμων με βάση τις επιεικέστερες ρυθμίσεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ από την 1/1/2014 και μετά. Οπως προκύπτει από αναλυτικά παραδείγματα που περιλαμβάνονται σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι μειώσεις στις επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής φόρων εισοδήματος για χρήσεις των ετών 2006-2013 φτάνουν περίπου στο 28%-30%!

Ειδικότερα, για αυτές τις υποθέσεις θα επιβάλλεται πρόστιμο έως το 50% επί της διαφοράς φόρου που θα προκύπτει από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής πλέον τόκου 8,76% ετησίως.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα και για τις χρήσεις έως το 2013 επιβάλλονταν πρόσθετοι φόροι με ανώτατο όριο («πλαφόν») μέχρι και το 120%.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, η ΑΑΔΕ παρέθεσε παραδείγματα για τον υπολογισμό της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Για παράδειγμα, για υπόθεση μη υποβολής δήλωσης οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται από 1.200 ευρώ σε 857,70 ευρώ, ενώ σε άλλη υπόθεση υποβολής ανακριβούς δήλωσης από 2.400 ευρώ οι πρόσθετοι φόροι περιορίζονται σε 1.715,40 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις ισχύουν τα εξής:

• Για τις φορολογικές υποθέσεις έως τις 31/12/2013, στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος, ο πρόσθετος φόρος μειώνεται από 120% του κύριου φόρου σε 10% έως 50% ανάλογα με το αντικείμενο της φορολογίας και επιβάλλεται προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%. Η προσαύξηση θα υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα μετά την 1/1/2014.

• Για την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων έως και τη χρήση 2013 δεν θα επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος 60% του κύριου φόρου αλλά μόνο πρόστιμο από 100 έως 2.500 ευρώ και προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.
Το ίδιο ισχύει και για τις υποθέσεις από την 1/1/2014 και μετά.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top