Η καθαριότητα είναι µισή αρχοντιά και ως γιατρός ο Παύλος Πολάκης λαµβάνει όλα τα µέτρα για την υγιεινή στον περιβάλλοντα χώρο της οικίας του.


∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αποφάσισε να τοποθετήσει χηµική τουαλέτα στην είσοδο της πολυκατοικίας του για τις ανάγκες των αστυνοµικών φρουρών του.

Όπως αποκαλύπτει σήµερα το «S», για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πρωθυπουργικού συνδαιτυµόνα κινητοποιήθηκαν υψηλόβαθµα στελέχη της ΕΛΑΣ, για την υπογραφή της ετήσιας σύµβασης «µίσθωσης, καθαρισµού και συντήρησης της διαθέτουσας, αφαιρούµενης δεξαµενής χηµικής τουαλέτας για το χρονικό διάστηµα 9 Ιανουαρίου 31 ∆εκεµβρίου 2018», ύψους 671,17 ευρώ. Κατά την παράδοση-παραλαβή «θα ελεγχθούν η πληρότητα, η αρτιότητα και η λειτουργία της» και αν δεν παρέχονται οι απαιτούµενες εγγυήσεις από πλευράς αναδόχου η τουαλέτα δεν θα γίνει αποδεκτή…


Η σύµβαση ορίζει ακόµη ότι µεταξύ των υποχρεώσεων της εταιρείας, «εκτός από την επίδειξη και δοκιµή» του φορητού αποχωρητηρίου, είναι «η εκπαίδευση του προσωπικού στην αντιµετώπιση συνήθων προβληµάτων».


Το σηµαντικό είναι πως η λυόµενη τουαλέτα φαίνεται να λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο και ως φυλάκιο, αφού δεν θα ήταν δυνατόν ένας φιλολαϊκός πολιτικός να… σκανδαλίσει τους γείτονες µε τη δηµιουργία κανονικού αστυνοµικού κλωβού.


Ως τεχνική προϋπόθεση τίθεται η τοποθέτηση «υλικών µη εύφλεκτων και ανθεκτικών σε υψηλές χαµηλές θερµοκρασίες και σε επιθέσεις και βανδαλισµούς». Ο καθείς θα µπορούσε να εικάσει ότι, σε περίπτωση µιας επίθεσης, οι φρουροί θα σπεύσουν να προστατευτούν µπαίνοντας στο WC, ωστόσο οι διαστάσεις του (ύψος 2,20 µέτρα και πλάτος µόλις 1,06 µέτρα) καθιστούν ανεδαφικό οιονδήποτε ανάλογο ισχυρισµό…


Secret+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top