Γράφει ο Στέλιος Φενέκος*

Επειδή ακούμε διάφορες κουταμάρες, όχι μόνο από τους απλούς πολίτες αλλά και από τον ανεπαρκέστατο κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι "Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών", παλαιότερα λειτουργούσαν υπό τον υπουργό προστασίας του πολίτη, ως αυτοτελής ανεξάρτητη αρχή.

Με την αλλαγή του νόμου που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016, (Ν. 4399/2016), ιδρύθηκε η νέα Αρχή Προσφυγών ως αυτοτελής Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και ήδη στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών, (παρά την αλλαγή της διοικητικής τους υπαγωγής), διατήρησαν την ανεξαρτησία τους στην λειτουργία τους, τα μέλη των Επιτροπών απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και αποτελούνται:

1. Από δύο Δικαστικούς Λειτουργούς των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Προεδρεύει της Επιτροπής ο αρχαιότερος.
Οι δικαστικοί αυτοί υποδεικνύονται από τον Γενικό Επίτροπο της Γενικής Επιτροπείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

2. Έναν νομικό, (ή κάτοχο τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι., νομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών), με εμπειρία σε ζητήματα διεθνούς προστασίας ή προσφυγικού δικαίου.
Αυτός ορίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες.

Συνεπώς οι συγκεκριμένες επιτροπές που εξέτασαν τις προσφυγές των 8 φυγάδων, είναι ανεξάρτητα δευτεροβάθμια όργανα που λειτουργούν στα πλαίσια της διοικητικής δικαιοσύνης και τα οποία εξετάζουν τις προσφυγές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας έναντι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ΕΣΔΑ που έχουμε υπογράψει.

Η Ελλάδα έχοντας προσχωρήσει στη σύμβαση αυτή, αναγνωρίζει την υποχρεωτική δικαιοδοσία του δικαστηρίου και την υφιστάμενη αρμοδιότητα της «Ευρωπαϊκής Επιτροπής των δικαιωμάτων του ανθρώπου», να εξετάζει σε μια υποχρεωτική διαδικασία ατομικές προσφυγές κατά παραβάσεων της ΕΣΔΑ από ελληνικά δημόσια όργανα, πριν ενδεχομένως παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο προς οριστική εκδίκαση.

Πρόκειται για αρμοδιότητα που ασκούν οι τριμελείς επιτροπές (του ίδιου του δικαστηρίου) πριν εισαχθεί η υπόθεση προς εκδίκαση σε τμήμα του δικαστηρίου. (αρθ. 27& 1, 28-31 ΕΣΔΑ).

Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο (με εξαίρεση τη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως ανώτατου ειδικού διοικητικού δικαστηρίου) είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ελέγχει κατ’ αναίρεση τις αποφάσεις των (κατώτερων) διοικητικών δικαστηρίων, και θα είναι το ανώτατο όργανο που θα εξετάσει εν τέλει τις προσφυγές.

Δικαιοδοτική λειτουργία ελεγκτική της Ελληνικής διοικήσεως ασκεί και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που εδρεύει στο Στρασβούργο και λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Συμβάσεως για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθερίων (ΕΣΔΑ), της 4ης Νοεμβρίου 1950 και των πρωτοκόλλων της.

Σύμφωνα με τον νόμο, αίτηση ακυρώσεως της απόφασης έχει δικαίωμα να κάνει ο αρμόδιος υπουργός, η οποία θα εξεταστεί σε ανώτερο βαθμό της διοικητικής δικαιοσύνης. Αυτό όμως σημαίνει ότι η κυβέρνηση θέλει να μην δοθεί άσυλο και αντιτίθεται στην απόφαση της ανεξάρτητης Επιτροπής.
Η μεθόδευση να βγει η συγκεκριμένη ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού, πολύ πριν από την κατά νόμο και καθ' αρμοδιότητα υποβολή άιτησης ακύρωσης, είναι σπασμωδική και βιαστική, πέραν του ότι επιχειρεί να προειδοποιήσει τις άλλες επιτροπές, ότι έτσι θα κανει και με τις επόμενες αποφάσεις, εάν δοθεί άσυλο.

Αυτά για αποκατάσταση της αλήθειας, και για να καταλάβουν όλοι ότι δεν επιτρέπεται καμία παρέμβαση στο έργο των Επιτροπών αυτών.

*Ο Στέλιος Φενέκος είναι πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top