Το κυβερνητικό σχέδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελ. επαγγελματίες

Αύξηση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων στα 25.000 ευρώ για την προαιρετική εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ περιλαμβάνει σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με τους δανειστές.

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προχωρά σε παρεμβάσεις στο πεδίο του ΦΠΑ, που θα απαλλάξουν χιλιάδες μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες από τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία. Το σχέδιο της συμφωνίας με τους θεσμούς για την τρίτη αξιολόγηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αύξηση του ορίου των ακαθάριστων εσόδων (τζίρος) για την προαιρετική εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ.

Σήμερα το συγκεκριμένο όριο είναι στα 10.000 ευρώ και οι θεσμοί επιθυμούν να αυξηθεί στα 25.000 ευρώ, προκειμένου να κάνουν χρήση της σχετικής δυνατότητας εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι.

Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την απαλλαγή τους από τον ΦΠΑ δεν θα επιβαρύνουν με φόρο τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου και δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που εντός της χρήσης η απαλλασσόμενη επιχείρηση θα ξεκινήσει και άλλη δραστηριότητα ή θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της κατά τρόπο που εκτιμάται ότι θα της αποφέρει αυξημένα έσοδα. Σημειώνεται πως η υπέρβαση του ορίου εντός της χρήσης καθιστά υποχρεωτική τη μετάταξη της επιχείρησης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.

Το όριο των 25.000 ευρώ αφορά τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα των υποκειμένων εντός της διαχειριστικής περιόδου από το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τη φορολογία εισοδήματος.

Επιλογή

Οι νέες επιχειρήσεις θα εντάσσονται με την έναρξη λειτουργίας τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και από την επόμενη διαχειριστική περίοδο θα μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων.

Να σημειωθεί ότι η απαλλαγή από τον φόρο χιλιάδων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με χαμηλό τζίρο ελαφρύνει και τη Φορολογική Διοίκηση από το βάρος της παρακολούθησης και του ελέγχου συμμόρφωσής τους με τις γραφειοκρατικές αλλά και τις ουσιαστικές υποχρεώσεις που συνεπάγεται η υπαγωγή σε καθεστώς ΦΠΑ.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top