Για πρώτη φορά από το 2009 οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση στον τζίρο τους, σύμφωνα με την έκθεση της ΕΚΤ που καλύπτει την περίοδο μεταξύ Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την πρόσβαση των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης στον τραπεζικό δανεισμό, όπως σημειώνεται σε άρθρο της "Καθημερινής".

Ωστόσο, μόνο οι ελληνικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 23% αναφέρουν την πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση ως ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αντίθετα, είναι ενδεικτικό ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης η βασική ανησυχία των ΜμΕ είναι η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού (23%) και όχι τόσο η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επίσης, η Ελλάδα φαίνεται να υστερεί έναντι των υπολοίπων χωρών και ως προς τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να χορηγήσει δάνεια προς τις επιχειρήσεις.

Εν ολίγοις, τόσο η ζήτηση για δάνεια όσο και η προσφορά των δανείων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνιστούν μεγάλο πρόβλημα για τις ΜμΕ, γεγονός που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες σε σύγκριση με εκείνες των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top