Σε υπερ-υπουργό εξελίσσεται ο κ. Ανδρέας Ξανθός, μετά και το νέο νομοσχέδιο που παρουσίασε – και το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση- για τη δημιουργία και στη χώρα μας του περίφημου μηχανισμού αξιολόγησης της καινοτομίας στην υγεία, στα φάρμακα και τον εξοπλισμό ( Ηealth Τechnology Αssessment, H.T.A.). Στον κ. Ξανθό θα υπάγεται η Επιτροπή αξιολόγησης της φαρμακευτικής καινοτομίας, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση, την τιμολόγηση και την αποζημίωση φαρμάκων από τον ΕΟΠΥΥ.

Ο μηχανισμός ΗΤΑ είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο -η σύσταση του σχετικού ανεξάρτητου φορέα για την αξιολόγηση και την αποζημίωση κυρίως των νέων φαρμάκων είναι μία δέσμευση της χώρας έναντι των Θεσμών η οποία θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Ο κ. Ξανθός δήλωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι το νομοσχέδιο να κατατεθεί και να ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο, ο φορέας ΗΤΑ παραμένει και πάλι στα… χαρτιά, αφού προβλέπεται η δημιουργία μιας Επιτροπής που θα αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο πριν από τη σύσταση και λειτουργία του φορέα. Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας επιφύλαξε αποκλειστικά για τον ίδιο τη συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με το φάρμακο και τη φαρμακευτική πολιτική, περιορίζοντας δραστικά τον μέχρι σήμερα ρόλο του ΕΟΠΥΥ.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση της καινοτομίας στο φάρμακο

Μέσα από ένα πολύπλοκο, ιδίως για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, σύστημα κατάργησης και σύστασης και διασύνδεσης Επιτροπών, επιχειρείται η δόμηση ενός νέου καθεστώτος για το φάρμακο.

Συγκεκριμένα, και όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, καταργείται η Επιτροπή τιμών που λειτουργεί σήμερα στο υπουργείο Υγείας, καθώς και η Επιτροπή θετικής λίστας. Επίσης, μειώνονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, η οποία θα διαπραγματεύεται στο εξής όλες τις παροχές, πλην του φαρμάκου.

«Η Επιτροπή διαπραγμάτευσης των φαρμάκων υπάγεται πλέον απευθείας στον Υπουργό. Θεωρούμε ότι το σημείο αναφοράς για μία τόσο κεντρική διαδικασία πρέπει να είναι το Υπουργείο Υγείας» επιχείρησε να εξηγήσει ο κ. Ξανθός την Πέμπτη, σε συνέντευξη τύπου, τους λόγους για τους οποίους θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης Καινοτομίας – και όχι φορέας- που θα διασυνδέεται με άλλη Επιτροπή η οποία θα υπάγεται στον ίδιο.

Σημειωτέον ότι και η Επιτροπή αξιολόγησης θα έχει – προς το παρόν – γνωμοδοτικό χαρακτήρα, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων ασθενών. «Θεωρούμε ότι αυτό είναι επί του παρόντος η πιο ενδεδειγμένη λύση. Εισηγείται, δηλαδή, και ο Υπουργός εγκρίνει τελικά την ένταξη ενός φαρμάκου στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων» είπε ο υπουργός Υγείας.

Παρά ταύτα, ο κ. Ξανθός, υπεραμυνόμενος των παρεμβάσεων αυτών, έκανε λόγο για «διαρθρωτική και όχι οριζόντια παρέμβαση, για σοβαρή και συγκροτημένη για πρώτη φορά παρέμβαση στο επίπεδο της φαρμακευτικής πολιτικής, που θα έπρεπε να γίνει ανεξάρτητα από το μνημόνιο».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της καινοτομίας


Θα υπάγεται στον Υπουργό Υγείας και θα λειτουργεί στον ΕΟΦ. Θα είναι 11μελης και θα αξιολογεί τη φαρμακευτική καινοτομία, με βάση το τεκμηριωμένο κλινικό όφελος, τη συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με τις ήδη διαθέσιμες θεραπείες, την αξιοπιστία των κλινικών μελετών, τη θετική σχέση κόστους - οφέλους και την επίπτωση της φαρμακευτικής καινοτομίας στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη.

Η επιλογή των 11 μελών θα γίνεται από τον Υπουργό μετά από γνωμοδότηση μίας άλλης Επιτροπής τριμελούς, που συναπαρτίζεται από τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., τον Πρόεδρο του ΕΟΦ και ένα εκπρόσωπο από τη Σύγκλητο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Ξανθό το… πλέγμα των Επιτροπών θα σηματοδοτήσει την εκκίνηση για θεσμικές αλλαγές σε τρία επίπεδα: στην αξιολόγηση, στη διαπραγμάτευση και στην ενσωμάτωση θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο σύστημα συνταγογράφησης.
Αλλαγές στις οποίες, ωστόσο, δεν τέθηκε κανένα χρονοδιάγραμμα…

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top