Το πρόβλημα των παράνομων διοικητικά ορισμένων ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να πληρώνουν οι επαγγελματίες και οι αγρότες είναι σε όλους γνωστό.
Στο παρόν δε θα κάνω ιστορική αναδρομή(είναι γνωστό πως όταν ιδρύθηκαν τα ταμεία των επαγγελματιών και εμπόρων, οι αρχικές εισφορές δεν ήσαν υποχρεωτικές) ούτε θα κάνω αναφορές στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ταμεία αυτά και τις υπέρογκες επιβαρύνσεις των επαγγελματιών. Άλλωστε είναι γνωστό σε όλους πως πάνω από τους μισούς «αυτά-σφαλισμένους» αδυνατούν να πληρώνουν όσα τους ζητά η Ελληνική Σοβιετία.
Το πρόβλημα έχει πάρει ανεξέλεγκτες καταστάσεις και απειλεί όλο το ούτως ή άλλως σαθρό και ημιθανές ασφαλιστικό οικοδόμημα της χώρας. Ο λόγος είναι το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών οφειλών κοινώς ΚΕΑΟ και ο τρόπος λειτουργίας του.
Το άνω Κέντρο ιδρύθηκε με το Ν. 4172/2013, σε αυτό διαβιβάστηκαν οι οφειλές προσώπων με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000€ σε κάθε ταμείο, και σκοπός του είναι, μεταξύ άλλων, και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών και η εκτέλεση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού του.

Σύμφωνα με το άρθρο 101 του άνω νομοθετήματος και την ΥΑ Φ.80000/οικ.25379/312 ΦΕΚ Β 2699 2013 συντάσσεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό πράξη βεβαίωσης της οφειλής τον επόμενο μήνα λήξης της εμπροθέσμου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και σε κάθε περίπτωση μέχρι έξι (6) μήνες από την ημέρα που οι ασφαλιστικές οφειλές κατέστησαν καθυστερούμενες. Η άνω πράξη βεβαίωσης διαβιβάζεται εντός μηνός στο ΚΕΑΟ, της αποδίδεται μοναδικός αριθμός, και αποτελεί πλέον τον εκτελεστό και νόμιμο τίτλο, βάσει του οποίου μπορεί να γίνει αναγκαστική είσπραξη των οφειλών, σύμφωνα με το Ν.Δ. 356/1974 Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Εν συνεχεία: α) ενημερώνεται ο οφειλέτης με κάθε πρόσφορο μέσο για την οφειλή του και την έναρξη διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης (πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών) και καλείται να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το σύνολο της οφειλής του άμεσα, β) εντός μηνός από την έκδοση του εκτελεστού τίτλου και την εγγραφή της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής στο Ειδικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Εσόδων του ΚΕΑΟ, αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση και τάσσεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών εντός της οποίας καλείται ο οφειλέτης να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει το χρέος, γ) μετά την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κατά τόπο αρμόδια όργανα για εκτέλεση σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ, ως ισχύει.

Ως εδώ ας δεχθούμε πως όλα είναι καλά. Η πολιτεία μας είναι ανάγκη να εκσυγχρονιστεί, να ενοποιήσει όλες τις υπηρεσίες είσπραξης , να περικόψει τα κόστη κ.ο.κ
Τι συμβαίνει όμως στη πραγματικότητα ή ποιοί είναι οι πραγματικοί λόγοι που οδήγησαν στο ΚΕΑΟ; Ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του; Τηρούνται οι νόμοι κατά την επί της ουσίας μετάβαση εξουσίας και διαδικασίας; Ας δούμε τι πραγματικά συμβαίνει.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αποστέλλονται σε δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας ατομικά ειδοποιητήρια από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κτλ), για χρέη προς αυτά. Συγκεκριμένα, έχουν σταλεί ειδοποιητήρια και από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), στο οποίο έχουν διαβιβαστεί από 01-07-2013 αρκετές υποθέσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΑΕΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και από 01-01-2014 του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.

Τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία βεβαιώνουν με τρέχουσα ημερομηνία οφειλές στο σύνολο (κυρίως ο πρώην ΟΑΕΕ, το ΙΚΑ τηρεί ακόμη τα προσχήματα),τις στέλνει στο ΚΕΑΟ ,αυτό τις επαναβεβαιώνει στο δικό του αρχείο και αρχίζει να στέλνει νέα πλέον ραβασάκια για τα ίδια ποσά συν τυχόν πρόστιμα συν τις τοκογλυφικές προσαυξήσεις που τις ονομάζουν «νόμιμες». Αν εντός 20 ημερών ο φορολογούμενος δε προβεί σε ενέργειες τότε λαμβάνει χώρα το λεγόμενο «γδάρσιμο». Γδάρσιμο εστί η κατάσχεση-δέσμευση κάθε κινητού και ακίνητου(από τραπεζικό λογαριασμό έως ακίνητα) , διαδικασία συνεχής μέχρι τη τελική πτώση του επαγγελματία φορολογούμενου.

Θα το περιγράψω βήμα-βήμα για να κατανοήσουμε όλοι πλήρως, ποια ακριβώς είναι η διαδικασία αφανισμού των πάσης φύσεως επαγγελματιών-επιτηδευματιών, ο συνειδητός αφανισμός της μεσαίας τάξης (δεδομένου πως η πλειοψηφία αυτών είναι μικρομεσαίοι) και εντέλει η προλεταριοποίηση 2,5 περίπου εκατ. πολιτών, μετά τη πλήρη εξόντωση-φτωχοποίηση τους, η οποία οδηγεί μαθηματικά σε άμεση εξάρτηση (άρα πλήρη έλεγχο) από επιδόματα διαβίωσης του υποτιθέμενου «κοινωνικού» μας κράτους «πατερούλη». 

Τα ερωτήματα που δημιουργούνται από τη διαδικασία είναι πολλά.

1.Θέμα Ενημέρωσης. 

Η επιστολή του ΚΕΑΟ αναφέρει στην αρχή της «όπως έχετε ενημερωθεί ήδη». Γνωρίζουν πως υπάρχει θέμα ενημέρωσης, για αυτό βάζουν τις λέξεις αυτές. Πότε ενημερωθήκαμε, από ποιον, πώς; Το ΚΕΑΟ πάει να καλύψει το κενό του ΟΑΕΕ που ενημέρωσε τους οφειλέτες με απλό ταχυδρομείο. Ενδεχομένως, κάποιος να μην έλαβε ποτέ την απλή επιστολή του ΟΑΕΕ. Αλλά κι αν την έλαβε ο ΟΑΕΕ δεν έχει την υπογραφή του πως παρέλαβε. Γι’ αυτό η επιστολή του ΚΕΑΟ είναι συστημένη, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. 

2. Θέμα πραγματικού «δανειστή»

 Ο ΟΑΕΕ πρέπει να με ενημερώσει εκείνος με συστημένη επιστολή (ή άλλο βέβαιο τρόπο) ή να μου στείλει την σχετική ενημέρωση το ΚΕΑΟ; Σε ποιον οφείλω και πρέπει να με ενημερώσει; Καλύπτεται το ΚΕΑΟ να προχωρήσει σε κατάσχεση όταν ο πραγματικός «δανειστής», ο ΟΑΕΕ, δεν με έχει ενημερώσει με σαφή τρόπο ότι αν δεν πληρώσω κλπ. θα προχωρήσει σε κατάσχεση;

3. Θέμα Ανάλυσης Οφειλών.

 Η επιστολή του ΚΕΑΟ αναφέρει αναλυτικά τα ποσά που οφείλει κάποιος ή συνολικά(ανάλογα με την επιστολή που έχει λάβει από το προϋπάρχον ταμείο), χωρίς όμως να είναι κατανοητό αυτό στον αποδέκτη. Σε πολλές των περιπτώσεων (πάγια πρακτική) κεφαλαιοποιεί τις τοκογλυφικές προσαυξήσεις και πρόστιμα εμφανίζοντας τα πάντα ως οφειλόμενες εισφορές.

4.Θέμα αμφισβήτησης της οφειλής. 

Στο τέλος κάθε επιστολής του ΚΕΑΟ αναγράφει πως «αν αμφισβητείτε την οφειλή σας θα πρέπει να πάτε στο αρμόδιο κατάστημα του ΟΑΕΕ/ΙΚΑ και να προσκομίσετε τα σχετικά στοιχεία εντός 20 ημερών. Δηλαδή αποδέχονται ότι το προηγούμενο στάδιο δεν έχει λάβει χώρα και δίνουν το περιθώριο αμφισβήτησης με την δέουσα διαδικασία. Ένσταση, προσφυγή, Διοικητικά Δικαστήρια κλπ. Άλλα έξοδα σε αυτό το στάδιο!

5.Θέματα Παραγραφής.

Εδώ πιστεύω πως βρίσκεται όλο το ζουμί. Με το κόλπο της εκ νέου βεβαίωσης (ειδικά όσον αφορά τον ΟΑΕΕ/ΕΦΚΑ μη μισθωτών) στο σύνολο των εισφορών και όχι αναλυτικά όπως απαιτεί ο νόμος ,προσπαθούν ξεκάθαρα να παρακάμψουν και να επαναβεβαιώσουν-διεκδικήσουν παραγραμμένες οφειλές. Είτε λόγω μη νομότυπης διαδικασίας προηγούμενης βεβαίωσης είτε μέσω νέας τρέχουσας ημερομηνίας που τα περιλαμβάνει όλα. Έτσι προσπαθούν να παρακάμψουν τη δεκαετία (ΙΚΑ) και την εικοσαετία (ΟΑΕΕ).Σε περίπτωση που δε μπορούν γιατί τα πρώην ταμεία έχουν στείλει αναλυτικές βεβαιώσεις με ημερομηνίες βεβαίωσης χρησιμοποιούν το τέχνασμα της εξωδίκου δήλωσης ή της εκ νέου χρέωσης μικροποσών συνήθως για έξοδα διοικητικής εκτέλεσης με ημερομηνίες που παρεμβάλλονται στη παραγραφή. 

Όπως κατανοείτε η διαδικασία είναι όχι μόνο παράτυπη, όχι μόνο κατάπτυστη αλλά δείχνει σε όλο της το μεγαλείο πως εννοούν την έννοια «κράτος δικαίου», το κράτος «πατερούλης» ,οι εκάστοτε κυβερνώντες και φυσικά οι λεγόμενοι «θεσμοί»-«δανειστές-εταίροι». 

Η χρησιμοποιούμενη στρατηγική «κατσαπλιά», το μη νομότυπο της διαδικασίας, οι οφειλές που βεβαιώνουν χωρίς να τις οφείλουμε και γενικότερα η όλη αντιμετώπιση του θέματος των ασφαλιστικών εισφορών επιτηδευματιών, καταδεικνύουν όχι μόνο τις πραγματικές επιδιώξεις τους αλλά και με ποιο τρόπο και μέχρι ποιού σημείου είναι ικανοί να φθάσουν, χρησιμοποιώντας το μανδύα της «νομιμότητας» και του υποτιθέμενου εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του κράτους «μπανανία», του οποίου είμαστε πολίτες. 

Μετά από όλα τα ανωτέρω πως θα ονομάζατε το ΚΕΑΟ;
Θα το γράψω χωρίς να φοβηθώ.
Το ΚΕΑΟ είναι απάτη!

Γιώργος Αγαλιώτης
Οικονομολόγος


Σημείωση: Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ιστολογίου

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top