Τι σχεδιάζουν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών για την αναδρομική ελάφρυνση των επιβαρύνσεων

Σε σημαντική μείωση, και μάλιστα αναδρομικά, των φορολογικών προστίμων προχωρούν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι αλλαγές που θα προβλέπονται στις διατάξεις για τα φορολογικά πρόστιμα και τους πρόσθετους φόρους θα είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

• Για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος και αφορούν μέχρι και τη χρήση 2013, το πρόστιμο μειώνεται, από το 120% του κύριου φόρου, σε 10% έως 50%, ανάλογα με το αντικείμενο της φορολογίας, και επιβάλλεται προσαύξηση που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.
•Για τις υποθέσεις φορολογικού ελέγχου σε χρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την έκδοση πράξης βεβαίωσης θα επιβάλλεται μόνο το ετήσιο επιτόκιο επί του κύριου φόρου, ύψους 8,76% ετησίως.
•Για την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων έως τη χρήση του 2013 δεν θα επιβάλλεται ο πρόσθετος φόρος 60% του κύριου φόρου, αλλά μόνο η προσαύξηση, που θα υπολογίζεται με ετήσιο επιτόκιο 8,76%.
•Στην υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών φορολογικών δηλώσεων για τις χρήσεις από την 1η/1/2014 και μετά θα επιβάλλεται μόνο το ετήσιο επιτόκιο 8,76%.
Ας δούμε ορισμένα παραδείγματα:
• Φορολογούμενος ελέγχθηκε το 2014 για τη χρήση του 2012 και διαπιστώθηκε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας ύψους 1.000.000 ευρώ. Για το ποσό αυτό του έχουν επιβληθεί κύριος φόρος 400.000 ευρώ, καθώς και πρόσθετος φόρος 120% του κύριου φόρου, δηλαδή άλλα 480.000 ευρώ. Με τις αλλαγές που προωθούνται, ο πρόσθετος φόρος περιορίζεται στα 200.000 ευρώ και επιβάλλεται προσαύξηση ύψους 105.120 ευρώ. Δηλαδή, θα γλιτώσει το ποσό των 174.880 ευρώ.
• Φορολογούμενος υποβάλλει το 2018 τροποποιητική φορολογική δήλωση για τη χρήση του 2014 και προκύπτει πρόσθετος φόρος 100.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα καλούνταν να πληρώσει και πρόσθετο φόρο 60% του κύριου φόρου, δηλαδή άλλα 60.000 ευρώ. Με τις αλλαγές που προωθούνται, θα κληθεί να πληρώσει μόνο προσαύξηση 21.024 ευρώ, δηλαδή θα γλιτώσει 38.976 ευρώ.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top