Τεράστια εκτόξευση κατά 588 εκατ. ευρώ σε έναν μόνο μήνα στα κρατικά φέσια καταγράφουν τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ που ανακοινώθηκαν χτες σύμφωνα με το capital.gr. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς ιδιώτες εκτοξεύθηκαν στα 6,026 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου (στα επίπεδα του 2015), έναντι 5,438 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου.

Η "έκρηξη" προκύπτει αποκλειστικά από τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Ωστόσο δεν μειώθηκε ούτε το υπόλοιπο στις οφειλές ΔΕΚΟ, ταμείων νοσοκομείων και άλλων φορέων της γενικής κυβέρνησης. Και τούτο παρά την έναρξη από τον Ιούλιο της αποπληρωμής χρεών από την υποδόση των 800 εκατ .ευρώ.

Πλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι πιθανότατα εξελίσσεται σε θρίλερ η διεκδίκηση της 2ης υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ της οποίας η διαθεσιμότητα λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Και τούτο διότι για να εκταμιευθεί πρέπει να διατεθεί ποσό ίσο με το 150% της πρώτης υποδόσης (1,2 δισ. ευρώ) μειώνοντας παράλληλα ισόποσα το υπόλοιπο των οφειλών...

Τα στοιχεία του ΥΠΟΙΚ δείχνουν όμως ότι –πιθανότατα– νέα φέσια δημιουργούνται.

Στο πεδίο των φόρων οι εκκρεμείς επιστροφές από τα 1,521 δισ. ευρώ αυξήθηκαν σε έναν μήνα στα 2,114 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 593 εκατ. ευρώ. Οι άμεσοι φόροι των οποίων εκκρεμεί η επιστροφή από τα 963 εκατ. ευρώ σε αξία έφτασαν στα 1,503 δισ. ευρώ, ενώ οι έμμεσοι φόροι από τα 394 εκατ. ευρώ έφτασαν στα 451 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στην ουσία το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Στον λογαριασμό του ΥΠΟΙΚ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

Επίσης αναφέρεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς


+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top