Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας αποτελεί από χθες η καθυστέρηση δεδουλευμένων.

Ο νόμος 4487/2017, που προβλέπει ότι η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη -ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης- θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α' 116/9-8-2017).

Συγκεκριμένα το τροποποιημένο -σχετικό- άρθρο του νόμου αναφέρει:


«Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως, βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελίατούτης, δι' ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ως μία τοιαύτη θεωρείται εν πάση περιπτώσει η μετάθεσις του υπαλλήλου εις γραφείον λειτουργούν εν τη αλλοδαπή εφ' όσον δεν αποδέχεται την μετάθεσιν ο μετατιθέμενος υπάλληλος.

Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top