Στο µικροσκόπιο της Αρχής Καταπολέµησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες βρίσκονται πλέον οι έξι επιταγές συνολικού ύψους 100.000 ευρώ που προσφέρθηκαν στον Αρτέµη Σώρρα για να λύσει την αστική του διαφορά µε τον κουµπάρο του, Φώτη Λεπίδα σύμφωνα με τα parapolitika.gr.

Ηδη ο κ. Λεπίδας έστειλε αναφορά στην Αρχή για το «ξέπλυµα», προκειµένου να ερευνηθεί η προέλευση των χρηµάτων τα οποία του προσφέρονται, και ταυτόχρονα κατέθεσε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Πατρών αίτηση µεσεγγύησης, προκειµένου οι «χορηγοί» του καταζητούµενου Πατρινού να µη σπάσουν τις επιταγές µέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Τα «Π» επικοινώνησαν µε τον «µέγα χορηγό» του Αρτέµη Σώρρα, ο οποίος πρόσφερε το µεγαλύτερο µέρος του ποσού, ύψους 65.000 ευρώ, σε µία επιταγή των 50.000 ευρώ και σε ακόµα τρεις των 5.000 ευρώ.

Πρόκειται για πρόεδρο Τοπικής Οργάνωσης της «Ελλήνων Συνελεύσεως» σε περιοχή της Αττικής, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ακινήτων. «Θα πάρω πίσω τις επιταγές. ∆εν µπορώ να σας εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους τις πρόσφερα. Αλλοι είναι αρµόδιοι να σας απαντήσουν», µας είπε ο επιχειρηµατίας.


+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top