Η μάχη για την εξαγορά του ΔΟΛ καλά κρατεί και όπως φαίνεται… "φουντώνει"! Με επιστολή της, η εταιρεία DIMERA, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδδη, καταγγέλλει ότι δεν της επιτρέπουν να καταθέσει εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή της στον 2ο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά στα υπόλοιπα (πλην ακινήτων) στοιχεία ενεργητικού του ΔΟΛ, με το επιχείρημα ότι η εταιρεία έχει έδρα την Κύπρο. Και γι' αυτο ζητά, ουσιαστικά, ολιγοήμερη αναβολή του διαγωνισμού.

Η εταιρεία με επιστολή της προς τον ειδικό διαχειριστή του ΔΟΛ, αναφέρει ότι η Κύπρος παρότι αποτελεί χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναιτιολόγητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, εξαιρεθεί από τις χώρες όπου θα πρέπει να εδρεύουν οι Τράπεζες που θα εκδώσουν την εκάστοτε εγγυητική επιστολή.

Γίνεται λόγος για διακύβευση του αδιάβλητου της διαδικασίας του πλειστηριασμού, αλλά και η «επί ίσοις όροις» συμμετοχή ενδιαφερομένων σε αυτόν.

Για τους παραπάνω λόγους, η εταιρεία ζητάει ολιγοήμερη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή δεσμευτικών προσφορών (31.5.2017) και ταυτοχρόνως να συμπεριληφθούν στις τυπικές προδιαγραφές των εγγυητικών επιστολών, ότι αυτές είναι αποδεκτές και όταν εκδίδονται από τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί σε οιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όλη η επιστολή

ΠΡΟΣ: Τον ειδικό διαχειριστή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε» (εφεξής «ΔΟΛ Α.Ε»), ήτοι τις συμπράττουσες: α) ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου αριθμός 56, και β) Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας αριθμός 100.

Κύριοι,

Όπως ήδη σας είναι γνωστό η εταιρεία μας DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της στον 2ο Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό που αφορά στα υπόλοιπα (πλην ακινήτων) στοιχεία ενεργητικού της «ΔΌΛ Α.Ε». - ΌΜΑΔΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΌΥ Β’». Προκειμένου να συγκεντρώσουμε τα αναγκαία έγγραφα για την εμπρόθεσμη υποβολή έγγραφης σφραγισμένης δεσμευτικής προσφοράς μέχρι την 31η Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, απευθυνθήκαμε στην Τράπεζά μας στην Κύπρο, δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε είμαστε εταιρεία με έδρα στην Κύπρο, για την έκδοση της σχετικής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μας στον διαγωνισμό.

Τότε μόλις πληροφορηθήκαμε, με έκπληξη, ότι η Κύπρος παρότι αποτελεί χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης έχει αναιτιολόγητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού που, εσείς ως εκκαθαριστές και όχι ο νόμος ή η σχετική δικαστική απόφαση, έχετε θέσει, εξαιρεθεί από τις χώρες όπου θα πρέπει να εδρεύουν οι Τράπεζες που θα εκδώσουν την εκάστοτε εγγυητική επιστολή. Έκτοτε και εξαιτίας αυτής της πρωτοφανούς και παντελώς αναιτιολόγητης ανωτέρω προϋποθέσεως, έχουμε καταβάλει τεράστια προσπάθεια και έχουμε επιδοθεί σε αγώνα δρόμου προκειμένου να κατορθώσουμε να εκδώσουμε εγκαίρως την εγγυητική επιστολή από ελληνική τράπεζα, με όλα τα γνωστά προσκόμματα που υπάρχουν λόγω των capital controls, και ευρισκόμενοι ήδη σε μειονεκτική θέση σε σχέση με εδρεύουσες στην Ελλάδα εταιρείες οι οποίες, όπως συνηθίζεται, (!) συνεργάζονται με περισσότερες από μία τράπεζες στην Ελλάδα.

Παρά, μάλιστα, το γεγονός ότι ήδη υφίστανται διαθέσιμα κεφάλαιά μας σε ελληνική τράπεζα, πληροφορηθήκαμε ότι, προκειμένου να εκδοθεί η εγγυητική επιστολή, θα πρέπει να επιληφθεί επιπροσθέτως και ειδική πολυπρόσωπη επιτροπή εγκρίσεως, γεγονός που αποτελεί μία ακόμη εις βάρος μας δυσμενή και εν συγκρίσει με τις στην Ελλάδα εδρεύουσες εταιρείες άδικη προϋπόθεση.

Αντιλαμβάνεστε ότι οι παραπάνω συνθήκες μας έχουν δημιουργήσει πολύ σοβαρή απολύτως εύλογη ανησυχία για την λίαν πιθανή διαρροή του ποσού για το οποίο θα ζητηθεί η (ισόποση με την προσφορά μας) έκδοση εγγυητικής επιστολής, αφού είναι δεδομένο και εις γνώση σας ότι οι εσωτερικές τραπεζικές διαδικασίες εισηγήσεων και εγκρίσεων, εμπλέκουν πλήθος και κατά συντηρητικό υπολογισμό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) τραπεζικών λειτουργών, και θα καταστήσουν μοιραία κοινωνό της πληροφορίας αυτής άγνωστο κα μη ελέγξιμο αριθμό προσώπων, με άμεση συνέπεια την εις βάρος μας έλλειψη μυστικότητας της διαδικασίας, την οποία εσείς ως ορισθέντες από το δικαστήριο εκκαθαριστές είχατε νόμιμη υποχρέωση να διαφυλάξετε.

Υπό τις συνθήκες αυτές είναι προφανές ότι διακυβεύεται το αδιάβλητο της διαδικασίας του πλειστηριασμού αλλά και η «επί ίσοις όροις» συμμετοχή ενδιαφερομένων σε αυτόν. Για τους παραπάνω λόγους αιτούμεθα να προχωρήσετε σε ολιγοήμερη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας για υποβολή δεσμευτικών προσφορών (31.5.2017) και ταυτοχρόνως να συμπεριλάβετε στις τυπικές προδιαγραφές των εγγυητικών επιστολών, ότι αυτές είναι αποδεκτές και όταν εκδίδονται από τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί σε οιοδήποτε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διαφορετική περίπτωση θέτουμε υμάς προ των ευθυνών σας με την ιδιότητά σας ως νομίμων εκκαθαριστών και σας ενημερώνουμε ότι θα προβούμε σε σχετική αναφορά προς τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top