Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στην καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, τον χρόνο καταβολής του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, την ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώτος ΦΠΑ και την άρση ακινησίας αυτοκινήτων με την καταβολή τελών κυκλοφορίας με τον μήνα έφερε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις:

[1] Φορολογικές δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου: Καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων η 30ή Ιουνίου αντί της 30ή Απριλίου που ίσχυε.

Επομένως οι φορολογούμενοι έχουν χρονικό περιθώριο περίπου δυόμισι μηνών για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση. Για όσους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, δηλαδή θα πρέπει να πληρώσουν έξτρα φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο είτε εφάπαξ είτε σε τρεις ίσες διμηνιαίας δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη έως τις 29 Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι στα εκκαθαριστικά ενσωματώνονται έως και πέντε διαφορετικές φοροεπιβαρύνσεις: φόρος εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος και φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

[2] Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων: Μειώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων από οκτώ σε έξι, η πρώτη εκ των οποίων δεν καταβάλλεται πλέον με την υποβολή της δήλωσης αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τις επιχειρήσεις αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Μαίου και η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου.

Ετσι οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν το φόρο που προκύπτει σε 6 μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων μέχρι το τέλος Ιουλίου και η τελευταία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.

[3] Αγρότες: Προθεσμία μέχρι τις 12 Μαϊου 2017 έχουν οι αγρότες προκειμένου να υποβάλουν δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την 1η Ιανουαρίου 2017. Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής, που τυχόν επιβλήθηκαν, διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.

Μόνο για φέτος, στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις (άνω του οποίου ισχύει η υποχρεωτική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς) που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο στο έτος 2016 και όχι τυχόν ποσά αναδρομικών επιδοτήσεων που αφορούν παλαιότερα έτη.

Με τη διάταξη αυτή αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί σε χιλιάδες αγρότες οι οποίοι πέρυσι είχαν εισπράξει μεγάλα ποσά αναδρομικών επιδοτήσεων με αποτέλεσμα να υπερβούν το όριο των 5.000 ευρώ και θα έπρεπε να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώτος ΦΠΑ. Με την νέα ρύθμιση, όσοι αγρότες το έτος 2016 έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ που αφορούν το εν λόγω έτος, έστω και αν δεν πραγματοποιούν παράδοση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

[4] Άρση ακινησίας αυτοκινήτων: Τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων τους για ένα μήνα, για ένα τρίμηνο ή έως το τέλος του έτους, θα έχουν και φέτος οι κάτοχοι οχημάτων καταβάλλοντας τέλη αναλογικά με τους μήνες κυκλοφορίας συν ένα πρόστιμο το οποίο κυμαίνεται από 1/12 έως 2/12 επί των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Με την νέα διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2017, για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης αυτού, ήτοι για διάρκεια ενός μηνός θα καταβάλλει τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών μηνών θα καταβάλλει τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες θα καταβάλλει τα δωδέκατα που απομένουν συν 2/12.

Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντος τα αναλογούντα, τέλη κυκλοφορίας.

Λιγότερες δόσεις

• Μειώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων από οκτώ σε έξι, η πρώτη εκ των οποίων δεν καταβάλλεται πλέον με την υποβολή της δήλωσης αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

imerisia.gr
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top