Με στόχο την ένταξή τους σε επαγγέλματα που παρουσιάζουν δυναμική ζήτηση, 15.000 άνεργοι, ηλικίας 18 έως 29 ετών, έχουν τη ευκαιρία, μέσω του ΕΣΠΑ, να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τη θέση τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ωφελούμενοι θα κάνουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αποκτώντας νέες επαγγελματικές πιστοποιήσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικονομικά μη ενεργούς νέους και περιλαμβάνει τους τομείς: εφοδιαστική αλυσίδα – Logistics, εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, λιανικό εμπόριο.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020. Για τον σκοπό αυτόν, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ. Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση logon.mnec.gr.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, στη διεύθυνση Κοραή 4, Αθήνα 105 64, έως τις 09/06/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Αθηνά Αγοργιανίτου,τηλ.: 2105201203, e-mail: aagorgianitou@mou.gr, και Αιμιλία Παύλου, 2105201201, e-mail: apavlou@mou.gr.
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top