Η επιβολή νέων φόρων και οι αυξήσεις φόρων ανέβασαν τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα το 2015. Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ (Reveneu Statistics 1965-2015) το 2015 τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά μία ποσοστιαία μονάδα και ανήλθαν στο 36,8% του ΑΕΠ ή στα 66 δισ. ευρώ, από 35,8% που ήταν το 2014.

Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο των 32 χωρών του ΟΟΣΑ, ο οποίος ανέρχεται στο 34,3% του ΑΕΠ.

Κάτω από την Ελλάδα βρίσκονται 21 χώρες, ενώ η χώρα μας βρίσκεται στην 14η θέση. Μια θέση πιο ψηλά βρίσκεται η Γερμανία, με τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ να ανέρχονται στο 36,9%.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά αύξησης των εσόδων από τις χώρες του ΟΟΣΑ και το επίπεδό τους σε σχέση με το ΑΕΠ είναι το υψηλότερο στην 50ετή περίοδο που ο ΟΟΣΑ συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία.

Τον υψηλότερο συντελεστή εσόδων προς ΑΕΠ είχαν πέρυσι η Δανία (46,6%), η Γαλλία (45%) και το Βέλγιο (44,8%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται το Μεξικό (17,4%), η Ιρλανδία (23,6%) και οι ΗΠΑ (26,4%).

Την περίοδο 1995 - 2007 όπου η χώρα μας κατέγραφε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, το επίπεδο των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ΑΕΠ κυμαινόταν από 27,8% έως 33,4%, ενώ εν μέσω ύφεσης και συγκεκριμένα από το 2009 και μετά (τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται στο 30,9% του ΑΕΠ), καταγράφεται σταθερή αύξηση των εσόδων (πάνω από 35,5% του ΑΕΠ) με αποτέλεσμα να φθάσουν το 2015 στα 66 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση της φορολογίας από το 2010 και μετά, ενώ τα προηγούμενα χρόνια στο υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τη μεγαλύτερη κατανάλωση.

Πάντως, στη φορολογία εισοδήματος, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ αφού τα έσοδα από τον φόρο το 2015 ήταν 8,7% του ΑΕΠ, έναντι μέσου όρου του ΟΟΣΑ 11,6%.

Η διάρθρωση
Στις χώρες του ΟΟΣΑ η διάρθρωση των φορολογικών εσόδων συνεχίζει να εξελίσσεται σταδιακά μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με την έκθεση του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα:

• Τα έσοδα από φόρους στο εισόδημα έχουν αυξηθεί από το 2010 στο 11,6% του ΑΕΠ, αλλά δεν έχουν φθάσει στο υψηλό επίπεδο του 12,2% του ΑΕΠ το 2007, πριν από την κρίση.

• Το ποσοστό των φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη ως προς το ΑΕΠ παρέμεινε σχετικά σταθερό στο 2,9%, ενώ το ποσοστό των φόρων στο εισόδημα των φυσικών προσώπων αυξήθηκε στο 8,5% από 7,8%.

• Οι εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση παρέμειναν κατά μέσο όρο σχετικά σταθερές το 2014 και το 2015 και συγκεκριμένα στο 26% των συνολικών φορολογικών εσόδων και 9,1% του ΑΕΠ.

• Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία (φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες) αυξήθηκαν στα προ κρίσης επίπεδα, αν και υποχώρησαν ελαφρά πέρυσι στο 10,9% του ΑΕΠ από 11% το 2014.

• Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξάνονται από το 2009 και ανήλθαν στο 6,8% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο το 2015, ενώ οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης μειώθηκαν και αντιστοιχούσαν στο 3,2% του ΑΕΠ.

imerisia.gr
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top