Γράφει ο Στέλιος Φενέκος*

Ένας συνδυασμός λύσεων μπορεί να εφαρμοσθεί πλέον για τα κόκκινα δάνεια που να επιδώκουν οικονομική αποτελεσματικότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, αφού η “τρόϊκα” απέρριψε την πρόταση της ενσωμάτωσής τους σε μία “Bad Bank”.
Λύσεις αντίστοιχες με αυτή που προτείνουμε συνοπτικά πιο κάτω (στην “κοινωνία αξιών” έχουμε επεξεργαστεί αναλυτική πρόταση που θα υποβληθεί στην κυβέρνηση), εφαρμόσθηκαν παραλλαγμένες και σε άλλες χώρες, αλλά και στην Κύπρο και αποδείχθηκαν αρκετά επιτυχείς:


ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ

1. Κόκκινα είναι όσα έχουν χαρακτηρισθεί σήμερα ως τέτοια.

2. Σε ότι αφορά τα κόκκινα δάνεια των επιχειρήσεων να εξαντληθούν τα όρια της επίλυσης με θεσμική εξωδικαστική διαδικασία (όπως προωθείται ήδη και αναμένουμε να την δούμε).

3. Όσα δάνεια έχουν μικρές πιθανότητες να εξυπηρετηθούν λόγω διαφόρων συνθηκών (πραγματικής αδυναμίας, θανάτων, έλλειψης εγγυητικών στοιχείων, τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων κλπ.) να γίνει προσπάθεια να πωληθούν μαζικά σε όποια τιμή γίνει δυνατόν να επιτευχθεί. Όσα μείνουν να διαγραφούν οριστικά.

4. Όλα τα υπόλοιπα δάνεια τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές πιθανότητες να διεκδικηθούν (για τα οποία υπάρχουν εγγυήσεις), να ενταχθούν σε διαδικασία διαγωνισμού με κλειστές προσφορές από εταιρείες που θα ήθελαν να τα αγοράσουν όλα μαζί, με τον περιορισμό όμως ότι:

- Θα δίδεται η δυνατότητα και στα φυσικά πρόσωπα που έχουν ενδιαφέρον να προσέλθουν και να υποβάλλουν την αντιπροσφορά τους για τα συγκεκριμένα δάνεια.
- Εάν η προσφορά των φυσικών προσώπων είναι ίση ή καλύτερη της πλειοψηφούσης εταιρείας, να μπορούν να τα αναλάβουν στην συμφωνηθείσα τιμή και με τους όρους που θα συμφωνηθούν. Οι όροι να περιλαμβάνουν επίσης και εύλογη μείωση των επιτοκίων δανεισμού και διαγραφή των τόκων υπερημερίας.

5. Επίσης να απαλλάσσονται οι εγγυητές επί δανείων φυσικών προσώπων τα οποία έχουν κουρευτεί με δικαστική απόφαση, από το ποσό αυτό του κουρέματος το οποίο διεκδικούν οι τράπεζες από τον εγγυητή.

*Ο Στέλιος Φενέκος είναι πρόεδρος της Κοινωνίας Αξιών
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top