Το αργότερο έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 θα έχει σχεδόν ξεκαθαριστεί πόσες -σε ποσοστό- υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους,θα οδηγηθούν, ως βιώσιμες,σε αναδιάρθρωση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου και άρα θα παραμείνουν "εν ζωή" και πόσες από τις υπόλοιπες σε εκκαθάριση ή οριστικό λουκέτο.

Κατά βάση η τελική κατάληξη για το παρόν και το μέλλον κάθε επιχείρησης θα βασιστεί στηνεξωδικαστική επίλυση που θα νομοθετηθεί ως μέθοδος επίλυσης των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων. Η εξωδικαστική επίλυση θα στηριχθεί σε μελέτες βιωσιμότητας ανεξάρτητων οικονομικών ελεγκτών ή ελεγκτικών εταιρειών (αν πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις) που θα αποφαίνονται μετά από έρευνα των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων για το παρόν και το μέλλον τους.

Εκτός των μελετών βιωσιμότητας σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία θα παίξουν δύο ακόμη παράγοντες. Από τη μια οι μέτοχοι και το κατά πόσο είναι διατεθειμένοι να εισφέρουν με δικά τους χρήματα στην αναδιάρθρωση της επιχείρησης τους με εκχώρηση ακόμη και εκτελεστικών τους αρμοδιοτήτων και από την άλλη ο δικαστής που ως άλλος τελικός κριτής θα αποφανθεί από έδρας, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα δεδομένα, για το αν μια επιχείρηση έχει προοπτικές εξυγίανσης και αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων ή έχει καταστεί τεράστιο βάρος για τις τράπεζες και εξ αιτίας της στερούνται ζεστό χρήμα από την αγορά οι υγιείς επιχειρήσεις.

Παράγοντες της αγοράς που έχουν γνώση των πραγματικών οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεωνκάνουν λόγο για '"ξαφνικό θάνατο" που θα επιφέρει σε μια από τις τέσσερις επιχειρήσεις το σχέδιο της Κυβέρνησης για εξωδικαστική επίλυση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων.

Κι αυτό γιατί, όπως εξηγούν, είναι τόσο υψηλά τα δανειακά βάρη πολλών επιχειρήσεων που μόνο το πάγωμα κεφαλαίων και τόκων για τουλάχιστον μια εικοσαετία θα μπορούσε να δώσει αέρα ώστε μια επιχείρηση να ξαναπάρει μπρος (παράγοντας και διακινώντας εμπορεύσιμα αγαθά) και έτσι να αρχίσει να αποπληρώνει μετά από μια εικοσαετία τις δανειακές της υποχρεώσεις. Ωστόσο πολλές επιχειρήσεις μοιάζουν πλέον με "ζόμπι" και έτσι με όσο "αίμα"(τραπεζικό χρήμα) κι αν ταιστούν είναι αδύνατο να επιζήσουν και να εξυγιανθούν.

Το λόγο πλέον στις περιπτώσεις αυτές θα έχουν οι τράπεζες οι οποίες θα αναλάβουν να μπουν στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης καταργώντας τη διοίκησή της και παραδίδοντας την επιχείρηση με όλα τα δανειακά της βάρη σε ξένα funds που θα εδρεύουν στη χώρα μας. Η αγορά της όπως και του δανειακού χαρτοφυλακίου, θα γίνει σε τιμές του 20%30% των ονομαστικών της δανείων με σκοπό την αναδιάρθρωση και εν συνεχεία την πώλησή της σε τρίτους ενδιαφερόμενους.

Η εξωδικαστική επίλυση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων θα γίνεται μέσω των ειδικών διαμεσολαβητών(αν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι στο "Μητρώο ειδικών εμπειρογνωμόνων" το οποίο θα συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα ετοιμάζουν σχέδιο αναδιάρθρωσης της μικρομεσαίας επιχείρησης αναφορικά με όλες τις οφειλές της από τράπεζες μέχρι ασφαλιστικά ταμεία,ενώ αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση το έργο αυτό θα αναλαμβάνουν μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες. Τα σχέδια εξυγίανσης κάθε επιχείρησης θα κατατίθεται στα Ειρηνοδικεία η 'πτωχοδικεία' με σκοπό να τύχουν έγκρισης η απόρριψης από τους δικαστές. Η έγκριση θα συνεπάγεται και ευνοικές ρυθμίσεις για μια επιχείρηση όπως διαγραφή προσαυξήσεων η προστίμων αλλά και πάγωμα οφειλόμενων δανειακών κεφαλαίων. Τέλος ένα από τα μέτρα της μελέτης βιωσιμότητας θα είναι και η υποχρέωση συγχώνευσης θυγατρικών μιας επιχείρησης, η αλλαγή της διοίκησής της και η αποβολή των μη συνεργάσιμων μετόχων της.

newpost.gr
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top