Περίπου 30.000 καταστήματα από το λιανικό εμπόριο εξαφάνισε από τον χάρτη η κρίση στο διάστημα από το 2008 έως το 2013. Παράλληλα, ο όγκος πωλήσεων στον κλάδο συρρικνώθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση την τελευταία επταετία. Τα παραπάνω αναφέρονται σε μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας σε δείγμα 300 επιχειρήσεων, η οποία εστιάζει στις διαρθρωτικές αδυναμίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του κλάδου.

Σύμφωνα με τη μελέτη, βασική αδυναμία του ελληνικού λιανεμπορίου είναι ο μεγάλος αριθμός των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες καλύπτουν τα δύο τρίτα των συνολικών πωλήσεων έναντι μόλις 1/4 στην Ε.Ε. Το πλέονασμα μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες υπολείπονται σε ανταγωνιστικότητα δημιουργεί εμπόδια στην αποδοτική λειτουργία του κλάδου. Για παράδειγμα, το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων λιανεμπορίου δημιουργεί πιέσεις στη ρευστότητα και στον εμπορικό κύκλο τους, καθώς οι προμηθευτές τους έχουν έντονο διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, με το βασικό προμηθευτή να καλύπτει το 40% των συνολικών πρώτων υλών και να είναι κυρίως μεγάλη επιχείρηση (σε ποσοστό 30% επιχείρηση του εξωτερικού). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Ελλάδα αντιστοιχούν τρεις λιανέμποροι ανά χονδρέμπορο έναντι δύο κατά μέσο όρο για την Ε.Ε. ? υποδηλώνοντας μια σχετικά πιο ολιγοπωλιακή δομή του ελληνικού κλάδου χονδρικού εμπορίου σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Αναδιάρθρωση
Βάσει των παραπάνω αλλά του αδύναμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο εγχώριο λιανεμπόριο, η αναδιάρθρωση του χώρου εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί χωρίς ωστόσο έντονες πιέσεις περιορισμού της απασχόλησης. Επιβεβαιωτικά σε αυτό, είναι τα στοιχεία που δείχνουν πως το ποσοστό των ΜμΕ λιανικού εμπορίου που προχώρησε σε απολύσεις ήταν χαμηλότερο του λοιπού τομέα τόσο στα αρχικά στάδια όσο και στα επόμενα στάδια της κρίσης.

Συνεπώς, η επόμενη ημέρα του λιανικού εμπορίου σύμφωνα με τη μέλετη αναμένεται με παρόμοιο αριθμό εργαζομένων, οι οποίοι θα απασχολούνται σε κατά μέσο όρο μεγαλύτερες επιχειρήσεις που θα έχουν τη δυναμική να επιφέρουν υψηλή προστιθεμένη αξία στον κλάδο, μέσω στρατηγικών (i) branding, (ii) e-commerce, και (iii) αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης με προμηθευτές.

+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top