Οσμή σκανδάλου που φαίνεται να ακουμπά το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΣΕ αλλά και τον ΟΑΕΔ αναδύεται μέσα από πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο έχει μπει στο «μικροσκόπιο» τόσο του υπουργείου Εργασίας όσο και του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το paraskhnio.gr

Με αφορμή μια καταγγελία εργαζομένου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά τον Ιανουάριο του 2015, οι ελεγκτές, κάνοντας «φύλλο και φτερό» τις επιχορηγήσεις του Οργανισμού προς το Ινστιτούτο από τον Αύγουστο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2014,διαπίστωσαν μία «τρύπα» 16.784.000 ευρώ… Το ποσό αυτό από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές φαίνεται να μη διατέθηκε για τους προβλεπόμενους από τον νόμο σκοπούς, αλλά να χρησιμοποιήθηκε –μέρος ή όλο, αυτό είναι υπό διερεύνηση–και για την επιχορήγηση κατ’ επιλογήν συνδικαλιστών-εργαζόμενων των Ναυπηγείων.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία του Β.Τ., εργαζομένου της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού της εταιρείας « Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ» και μέλους του Σωματείου Εργαζομένων«Η Τρίαινα», ο ΟΑΕΔ επιχορήγησε, κατά το χρονικό διάστημα 8ος 2013-4ος 2014, το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, με το ποσό των 8.000.000 ευρώ,το οποίο διατέθηκε στη συνέχεια για την οικονομική ενίσχυση ορισμένων μελών του Σωματείου. Από την εν λόγω οικονομική ενίσχυση αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα ο καταγγέλλων και άλλα περίπου εκατόν τριάντα μέλη του εργατικού σωματείου… Με βάση την καταγγελία αυτή ξεκίνησε έλεγχος από το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης(ΣΕΕΔΔ)από τον οποίο προέκυψαν άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για τον τρόπο που ο ΟΑΕΔ επιχορηγούσε το Ινστιτούτο.

Ειδικότερα,διαπιστώθηκε ότι από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Ιούλιο του 2014 ο Οργανισμός έδωσε στο ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ συνολικά 16.784.000 ευρώ,εκ των οποίων ποσό 9.820.000 αφορά την επιχορήγηση του Ινστιτούτου για το χρονικό διάστημα από 1.07.2013 έως 31.12.2013. Βάση των κείμενων διατάξεων, οι επιχορηγήσεις αυτές μπορούσαν να διατεθούν, μεταξύ άλλων, για εκπαιδευτικές ενέργειες,λειτουργικά έξοδα,προμήθεια τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού,κτιριακή υποδομή και εκπόνηση μελετών.

Το ΣΕΕΔΔ με έγγραφό του στις 2-3-2016 ζήτησε, μεταξύ άλλων, από τον Οργανισμό να αποστείλει στο Σώμα Επιθεωρητών τον ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης-χρηματοδότησης των ετών 2013/2014 που τυχόν υπέβαλε σε αυτό το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, καθώς η Συνομοσπονδία και το Ινστιτούτο δεν υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Σώματος.Ο ΟΑΕΔ ενώ απέστειλε στο ΣΕΕΔΔ απαντητικό έγγραφο, εντούτοις δεν απέστειλε στοιχεία για το θέμα αυτό, συνεπώς δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η χρήση των ποσών της επιχορήγησης από το Ινστιτούτο. Όπως σημειώνουν οι ελεγκτές, «το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δεν έχει υποβάλλει στον ΟΑΕΔ ξεχωριστό απολογισμό των ως άνω επιχορηγήσεων όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 του Ν.4055/2012, στο οποίο, μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι οι φορείς που επιχορηγούνται ή και χρηματοδοτούνται από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης υποχρεούνται, με το πέρας διμήνου από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, να υποβάλουν στους φορείς επιχορήγησης ή και χρηματοδότησης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν, εάν αυτή είναι μικρότερη του 100% των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν…Κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, ο ΟΑΕΔ το έτος 2014 προέβη σε επιχορήγηση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, χωρίς αυτό να έχει υποβάλει προηγουμένως ξεχωριστούς απολογισμούς των επιχορηγήσεων που έλαβε το έτος 2013, εκ των οποίων θα προέκυπτε η εικόνα της διάθεσής τους. Ομοίως και για το επόμενο έτος».

Επί της ουσίας, δηλαδή, το πόρισμα του Σώματος Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αφήνει μετέωρα ερωτήματα τόσο για τη νομιμότητα των επιχορηγούμενων ποσών (αφού διαπιστώνει ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου) όσο και για τους σκοπούς που διατέθηκαν τα χρήματα (η καταγγελία του εργαζομένου στα Ναυπηγεία κάνει λόγο για επιλεκτικές επιδοτήσεις συνδικαλιστών-εργαζομένων).

Έπειτα από αυτά καταλήγουν ότι πρέπει: «Η παρούσα Έκθεση να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις κατά νόμο αρμοδιότητές της», ενώ οΟΑΕΔ θα πρέπει «να ζητήσει από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ξεχωριστό απολογισμό των
επιχορηγήσεων που αυτό έλαβε κατά τη χρονική περίοδο 2013-2014. Στη συνέχεια να διενεργήσει έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τα καταβληθέντα χρηματικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Εργασίας για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται, και σε αρνητική περίπτωση να προβεί στην αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top