Γράφει ο Στέλιος Φενέκος*

Τα επόμενα 5 χρόνια, οι αναλυτές των τραπεζών αναμένουν ότι η διαδικασία αποεπένδυσης θα συνεχιστεί, και οι αποσβέσεις θα εξακολουθούν να υπερτερούν των νέων επενδύσεων.

Προκειμένου να ελπίζουμε για την αναστροφή της πορείας αποεπένδυσης της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει έως το 2020 να υλοποιηθούν επενδύσεις της τάξεως των 200 δισ. ευρώ.
Όμως ακόμη κι αυτές δεν είναι αρκετές, αφού για να αναστραφεί η οικονομία, απαιτούνται (για την δεκαετία 2021 - 2030), επενδύσεις τουλάχιστον 53 δισ. κατ' έτος, (και 343 δισ. περίπου αποσβέσεις).

Η προοπτική αυτή, προϋποθέτει ότι θα υπάρξει ανάπτυξη με ρυθμό 2,2% και οι επενδύσεις θα πρέπει σταθεροποιηθούν στο 23,4% του ΑΕΠ, από 11,6% που είναι στα τέλη του 2015. Αυτό το εξαιρετικά αισιόδοξο σενάριο, σημαίνει ότι το ποσοστό των επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ θα πρέπει να ανέλθει στο 23,4% (το ιστορικό υψηλό 24,5% καταγράφηκε το 2007).

Για να δημιουργηθούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει άμεσα, από φέτος και για την επόμενη πενταετία, οι επενδύσεις να ανέρχονται σε 40 δισ. ευρώ ετησίως.
Για λόγους σύγκρισης, αναφέρουμε ότι η περίοδος 2009-2015 που υπήρξε μια περίοδος καθαρής αποεπένδυσης, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις αξίας 209 δισ., με χειρότερη επίδοση τα 21,4 δις επενδύσεων το 2015.

Οι 5 δε παράγοντες που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, απλά σήμερα δεν υπάρχουν ή υπολείπονται:

1. Η καθαρή ροη τραπεζικής χρηματοδότησης, (σχέση αποπληρωμών και νέας χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων).
2. Η συνολική ζήτηση για κατανάλωση (ιδιωτική και δημόσια) και οι εξαγωγές.
3. Το κόστος δανεισμού, που ορίζεται από το πραγματικό επιτόκιο χρηματοδότησης, δηλαδή από το ονομαστικό επιτόκιο μείον τον πληθωρισμό.
4. Οι δαπάνες του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
5. Το επίπεδο επιχειρηματικής αβεβαιότητας όπως αυτό αντανακλάται στο δείκτη μεταβλητότητας του επιχειρηματικού κλίματος.

'Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι πομφόλυγες της κυβέρνησης δεν αρκούν για να αναστραφεί το επενδυτικό κλίμα.

Χρειάζονται γρήγορα "έργα και οχι λόγια",
"Res non Verba".

*Ο Στέλιος Φενέκος είναι πρόεδρος τη; Κοινωνίας Αξιών
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top