Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου:

• Οι γιατροί του Ι.Κ.Α παραμένουν με τους υπάρχοντες μισθολογικούς όρους

• Για τους υπόλοιπους γιατρούς που θα συμβληθούν με τον νέο Οργανισμό, σας παραθέτουμε την παρακάτω πρόταση:
Α’ ΟΜΑΔΑ: 4.000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (πιθανή κατανομή σε ευρώ) Αριθμός Ασφαλισμένων
1.000                                                                                                       800-1200
1.200                                                                                                      1201-1500
1.400                                                                                                      1501-1800
1.600                                                                                                      1801-2100
1.800                                                                                                      2101-2500
2.000 και άνω                                                                                       2501 και άνω

Β’ ΟΜΑΔΑ: 1.000 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (πιθανή κατανομή σε ευρώ) Αριθμός Ασφαλισμένων
1.000                                                                                                       700-900
1.100                                                                                                       901-1200
1.300                                                                                                     1201-1500
1.500                                                                                                     1501-1800
1.700                                                                                                     1801-2100
1.900                                                                                                     2101-2300
2.100 και άνω                                                                                      2301 και άνω


Γ’ ΟΜΑΔΑ: 9.000 ΙΑΤΡΟΙ
(ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, Ω.Ρ.Λ.)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ* (πιθανή κατανομή σε ευρώ) Αριθμός Ασφαλισμένων
1.000                                                                                                           500-1000
1.300                                                                                                         1001-2500
1.600                                                                                                         2501-4000
1.800                                                                                                         4001-5000
2.000 και άνω                                                                                           5001 και άνω


*στη μηνιαία κλίμακα αποζημίωσης της Γ’ ομάδας συμπεριλαμβάνονται και συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις (οι υπόλοιπες ιατρικές πράξεις π.χ. triplex για τους καρδιολόγους είναι στοιχείο του διαλόγου).


Δ’ ΟΜΑΔΑ: 1.000 ΙΑΤΡΟΙ
(ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΟΓΚΟΛΟΓΟΙ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΩΝ)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ*
(πιθανή κατανομή σε ευρώ) Αριθμός Ασφαλισμένων
που εξετάζονται σε μηνιαία βάση
1.000                   0-150
1.500                  151-300
2.000                  301-400
2.500                  401-500
2.800                  501-600

* ένας ιατρός των ως άνω ειδικοτήτων μπορεί να αμειφθεί για 600 επισκέψεις μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριοΣημείωση: Το σύστημα επιλογής των νέων ιατρών οι οποίοι θα συμβληθούν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής, αφού βασίζεται εξ’ολοκλήρου στις προτιμήσεις των ασφαλισμένων.
+1 επιπλέον

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
 
Top