Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου:

• Οι γιατροί του Ι.Κ.Α παραμένουν με τους υπάρχοντες μισθολογικούς όρους

• Για τους υπόλοιπους γιατρούς που θα συμβληθούν με τον νέο Οργανισμό, σας παραθέτουμε την παρακάτω πρόταση:
Α’ ΟΜΑΔΑ: 4.000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (πιθανή κατανομή σε ευρώ) Αριθμός Ασφαλισμένων
1.000                                                                                                       800-1200
1.200                                                                                                      1201-1500
1.400                                                                                                      1501-1800
1.600                                                                                                      1801-2100
1.800                                                                                                      2101-2500
2.000 και άνω                                                                                       2501 και άνω

Β’ ΟΜΑΔΑ: 1.000 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (πιθανή κατανομή σε ευρώ) Αριθμός Ασφαλισμένων
1.000                                                                                                       700-900
1.100                                                                                                       901-1200
1.300                                                                                                     1201-1500
1.500                                                                                                     1501-1800
1.700                                                                                                     1801-2100
1.900                                                                                                     2101-2300
2.100 και άνω                                                                                      2301 και άνω


Γ’ ΟΜΑΔΑ: 9.000 ΙΑΤΡΟΙ
(ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ, ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ, ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, Ω.Ρ.Λ.)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ* (πιθανή κατανομή σε ευρώ) Αριθμός Ασφαλισμένων
1.000                                                                                                           500-1000
1.300                                                                                                         1001-2500
1.600                                                                                                         2501-4000
1.800                                                                                                         4001-5000
2.000 και άνω                                                                                           5001 και άνω


*στη μηνιαία κλίμακα αποζημίωσης της Γ’ ομάδας συμπεριλαμβάνονται και συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις (οι υπόλοιπες ιατρικές πράξεις π.χ. triplex για τους καρδιολόγους είναι στοιχείο του διαλόγου).


Δ’ ΟΜΑΔΑ: 1.000 ΙΑΤΡΟΙ
(ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΟΓΚΟΛΟΓΟΙ, ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΘΩΡΑΚΟΣ, ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΩΝ)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ*
(πιθανή κατανομή σε ευρώ) Αριθμός Ασφαλισμένων
που εξετάζονται σε μηνιαία βάση
1.000                   0-150
1.500                  151-300
2.000                  301-400
2.500                  401-500
2.800                  501-600

* ένας ιατρός των ως άνω ειδικοτήτων μπορεί να αμειφθεί για 600 επισκέψεις μηνιαίως κατ’ ανώτατο όριοΣημείωση: Το σύστημα επιλογής των νέων ιατρών οι οποίοι θα συμβληθούν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εξασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής, αφού βασίζεται εξ’ολοκλήρου στις προτιμήσεις των ασφαλισμένων.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
+1 επιπλέον
 
Top